Diode ICS

Enkelriktad överföring i
industriella informations- och styrsystem

Diode ICS

Enkelriktad överföring av data för industriella styrsystem

Nätverkssäkerhet och flexibilitet kombinerat

Industriella styr- och kontrollsystem reglerar ofta kritiska och nödvändiga funktioner i vårt samhälle. Allt fler industriella informationssystem byggs idag med samma teknik som vanliga IT-system, med målet att uppnå högre flexibilitet och effektivitet. Men ju enklare det är att nå ett system, desto lättare kan störningar och attacker ske.

Vår lösning Diode ICS uppfyller höga säkerhetskrav och eliminerar många säkerhetsrisker. Det är en så kallad datadiod som kopplar ihop två nätverk och låter data passera endast åt ett håll. Det innebär att du exempelvis kan exportera mätdata från ditt styr- och kontrollsystem i realtid genom envägskommunikation, utan risk för intrång.

Mer information finns på diodegateway.com

Vad kan vi göra säkrare för dig?

Dela sidan