Cipher

Ett API för alla dina kryptoresurser

Cipher

Ett API för alla dina kryptoresurser

Samlar alla dina kryptoresuser

link22 Cipher är ett ramverk (API) för åtkomst till aktiva kort och mjukvarukrypton. Med Cipher hanterar du på ett enhetligt, effektivt och säkert sätt kryptografiska operationer som till exempel kryptering, signering, slumpgenerering, hashsummeberäkningar och PIN-hantering. På Windows kan Cipher integreras i din befintliga infrastruktur för aktiva kort och gör det möjligt att använda aktiva kort för domäninloggning.

rectangle_code

Standardiserat gränssnitt

Idag finns många olika system för mjukvarukrypton, utvecklade för många olika behov. Dessa system använder olika mjuk- och hårdvarugränssnitt, algoritmer, nyckeltyper och aktiva kort. Cipher erbjuder en rad olika standardiserade gränssnitt för att samla och effektivt utnyttja alla dina olika kryptoresurser. Ciphers gränssnitt är baserat på PKCS#11 och Windows Smart Card Minidriver och erbjuder bl.a följande säkerhetsfunktioner:

  • Signering/verifiering
  • Kryptering och dekryptering
  • Hantering av kryptonycklar
  • Beräkning av kryptografiska hashsummor
  • Slumpgenerering
  • Läsning/skrivning av information från/till
    aktivt kort

Helhetslösning för ditt IT-system

Cipher är utvecklat för att ha ett brett plattformsstöd. Det låter dig bygga säkra IT-system där kryptografiska funktioner kan integreras och användas på ett mer enhetligt och effektivt sätt, i allt från serverinstallationer till inbyggda system. Eftersom Cipher stödjer PKSC#11 och Windows Smart Card Minidriver kan det även integreras med olika tredjepartsprodukter.

ruta_integrerbart_windows

Domäninloggning på Windows

På Windows har Cipher stöd för domäninloggning med aktiva kort. Utöver domäninloggning är det också möjligt att använda aktiva kort i applikationer som har stöd för dessa, till exempel vid kryptering av USB-stickor med Bitlocker och signering av dokument i Microsoft Office och Acrobat Reader.

Utvecklat för framtiden

Cipher kan anpassas för att möta även de allra hårdaste säkerhetskraven och regelverken, även de som kommer att ställas i framtiden. Beståndsdelarna i ett IT-system utvecklas ofta olika snabbt, vilket leder till att unika egenheter uppstår bland olika kryptoresurser. Cipher är dock en framtidssäker säkerhetskomponent, utvecklad för att hantera utökning och utveckling av kryptoresurser. När nya kryptoresurser utvecklas, utökas Cipher med stöd för dessa, samtidigt som bakåtkompatibilitet upprätthålls. Det gör att redan utvecklade applikationer enkelt kan uppdatera till nyare versioner av Cipher. Du undviker speciallösningar och får istället en enhetlig, långsiktig och kostnadseffektiv lösning för ditt system.

rectangle-cipher

Vad kan vi göra säkrare för dig?

Dela sidan