Premiär för vår nya datadiod på SEC-T-konferensen 19 september

 

Många datadioder på marknaden är anpassade efter de allra högsta kraven och har genomgått en eller flera nationella godkännandeprocesser, med ett högt pris som följd. Vår nya datadiod är tekniskt jämförbar med liknande produkter, men är tänkt som ett fullgott alternativ när kravbilden är annorlunda. Genom en attraktiv prissättning av vår datadiod kan man nu lägga sina resurser på fungerande helhetslösningar, utan att ge avkall på säkerheten.

– Det finns många kunder som skulle kunna förbättra säkerheten genom att införa datadioder. Tillsammans med våra mjukvaror kan datadioder fungera som ett bättre alternativ än exempelvis brandväggar som kan hackas. Jag tror att vår nya datadiod är ett välkommet inslag på marknaden. Självklart är våra mjukvaror fortfarande kompatibla med andra datadioder. Vill du veta mer är du välkommen till vår monter på SEC-T eller besöka vår hemsida, säger Conny Ljungqvist på link22.

Dela sidan


X