Nu förenklar vi ytterligare! Secure Print integreras i Secure Transfer

link22 Secure Print har i snart två år hjälpt kunder att göra säkra utskrifter från avskilda miljöer, där traditionella utskriftslösningar inte erbjuder samma flexibilitet eller säkerhet.
Vill du veta mer om Secure Print? Läs mer här:
diodetoolkit.com/products/secure-print

Secure Transfer är en produktfamilj för säker import, export och transport av filer till och från avskilda miljöer, med fullt konfigurerbar behörighetsstyrning och inspektion av överförda filer.
Mer information om Secure Transfer hittar du här:
diodetoolkit.com/solutions/secure-transfer

Med releasen av Secure Transfer 3.1 har vi äntligen integrerat utskrift i Secure Transfer och kunder behöver från och med nu enbart en klient­applikation för export och säker nätverksutskrift – link22 Secure Export.

Dela sidan


X