Nu äntligen full rollbaserad åtkomstkontroll med link22 Secure Access

Vi har i flera år arbetat med lösningar för säker kortbaserad åtkomst till känslig information i stora miljöer. Våra kunder har höga krav på internt separerade miljöer, men vill samtidigt ha möjlighet till åtkomst från en enda terminal. Ett exempel är att man har en utvecklingsmiljö som är separerad från den vanliga kontorsmiljön. Alla anställda ska komma åt kontorsmiljön, men bara utvecklare ska ha åtkomst till utvecklingsmiljön. Nu går denna åtkomst att separera med vårt koncept link22 Secure Access.

Med egna produkter, smartkort och central konfiguration (via Windows Active Directory) samt nedlåsta klienter och smart integration med tredjepartsprodukter (exempelvis Vmware Horizon View) kan vi nu äntligen leverera en komplett lösning. Detta med hög grad av separation och en sömlös integration med smartkort. Konceptet baseras på att en användare först loggar in på separat åtkomstmiljö. Utifrån den roll du blir tilldelad i åtkomstmiljön presenteras de miljöer du har möjlighet att logga in på; allt kan ske med samma smartkort och du behöver bara ange PIN-kod en gång.

Dela sidan


X