MSB har släppt nya riktlinjer för fristående dator

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) släppte nyligen publikationen ”Det nya totalförsvaret – En hjälp på vägen! – hantering av hemliga uppgifter i en fristående dator ”. Den nya säkerhetsskyddslagen innebär att fler organisationer och instanser i samhället omfattas av kraven för säkerhetsskydd. Det gör att link22:s redan etablerade produkt och koncept link22 Outpost nu blir än mer intressant för fler aktörer på marknaden.

– Vi insåg tidigt att våra kunder behövde hjälp att tolka och uppfylla gällande krav på hantering av hemliga handlingar i enanvändarsystem. Detta resulterade i vår produkt link22 Outpost som har utvecklats för att möta FMV:s riktlinjer för enanvändarsystem. link22 anser att det finns stora likheter mellan FMV:s och MSB:s riktlinjer, vilket borde göra link22 Outpost intressant även för MSB:s målgrupp, säger Örjan Blohm, säkerhetsexpert på link22.

Några av de viktigaste säkerhetsfunktionerna i konceptet är härdning. säkerhetsloggning, hantering av uppdateringar, backups, skydd av skadlig kod och autentisering. link22 Outpost är unik på marknaden och innehåller förutom en fysisk dator också programvara och en lättöverskådlig manual för hantering av de säkerhetskrav som råder. link22 Outpost förenklar för kunden och kan anpassas efter kundens särskilda behov.

– Våra kunder brukar säga att link22 Outpost är ett användarvänligt och väldigt genomtänkt koncept. Många är glada att detta finns. link22 Outpost gör det möjligt för kunderna att köpa ett färdigt koncept gällande hantering av hemliga uppgifter i fristående dator. Detta sparar mycket tid för kunden, i relation till att själva utveckla en lösning, säger Marie Gustafsson, produktledare på link22.

Läs MSB:s publikation här.

Dela sidan


X