Mötesplats Samhällssäkerhet

Denna mässa är en viktig arena för all som engagerar sig i totalförsvar, strategiskt säkerhetsarbete samt krisberedskap.

Huvudtema för mässa är ”Krisberedskap och samhällets motståndskraft” och ”Samhället i gråzon och krig”.

Mässan arrangeras av MSB och SKR.

Datum:
23-24 mars 2021

Läs mer här:
www.samhallssakerhet.se/sv/om

Dela sidan
X