link22 och Tutus Data levererar kryptosystem till Umeå kommun

Nu har vi på link22 tillsammans med Tutus Data tecknat avtal med Umeå kommun. Avtalet innebär att vi ska leverera ett säkert och robust IT-system för hantering av hemliga uppgifter kopplade till kritisk infrastruktur och totalförsvarsplanering. Systemet kommer initialt att nyttjas av kommunen, Vatten och Avfallskompetens i Norr AB (Vakin) och Umeå Energi.

– Den nya säkerhetsskyddslagstiftningen som trädde i kraft tidigare i år ställer krav på att vi kan hantera känsliga uppgifter på ett sätt som uppfyller högt ställda säkerhetskrav. Samtidigt har vi en verksamhet som behöver verktyg och hantering som medger att vi kan vara effektiva. Med det här systemet från Tutus och dess samarbetspartners kan vi uppnå en hög säkerhet samtidigt som vi får ett effektivt och flexibelt verksamhetsstöd, säger Mattias Lind, säkerhetskyddschef på Vakin.

Det treåriga avtalet innefattar godkända kryptolösningar, IT-infrastruktur, klienter, tjänster och support.

– Efterfrågan på genomtänkta och kompletta lösningar för att hantera skyddsvärd information är stark. Genom helhetsåtagande med våra produkter och vårt kunnande i fokus kan vi effektivt bidra med hög kvalitet och god säkerhet. Detta är precis den typ av uppdrag som vi är lämpade att utföra. Affären går i linje med vår fortsatta expansion, säger Conny Ljungqvist på link22.

Dela sidan


X