link22 kvalitetscertifierat av Swedac Ackreditering. ISO 9001:2015.

Inom Cybersäkerhet är kvalitet viktigt. Det kan låta självklart men för att förtydliga skall vi jämföra med kvantitet. Den som attackerar ett system kan försöka hundratals gånger men behöver bara lyckas en gång för att nå sitt mål. För den som attackerar är alltså kvantitet (i det här fallet många försök) en viktigt del av en effektiv strategi. För den som försvarar sig gäller motsatt förhållande. Den måste framgångsrikt försvara sig vid varje försök. Samma försvar måste överträffa en bred mängd attacker, vilket är en indikator på kvalitet. Om det finns en lucka i försvaret kommer den exponeras om attackerna är tillräckligt många och varierade.

I takt med att samhället blir mer digitalt blir antalet dataflöden fler och värdet på dessa större. Incitamenten för att satsa på cyberbrott ökar och med det blir attackerna både fler och mer sofistikerade. Genomgående hög kvalitet och ständig förbättring är därför avgörande för att lyckas med sitt cybersäkerhetsarbete.

link22 har på nytt erhållit en kvalitetscertifiering i form av ISO 9001:2015 från Swedac Ackreditering.

Kort om ISO 9001:2015 från iso.org:

ISO 9001:2015 specifies requirements for a quality management system when an organization:

  1. a) needs to demonstrate its ability to consistently provide products and services that meet customer and applicable statutory and regulatory requirements, and
  2. b) aims to enhance customer satisfaction through the effective application of the system, including processes for improvement of the system and the assurance of conformity to customer and applicable statutory and regulatory requirements.

All the requirements of ISO 9001:2015 are generic and are intended to be applicable to any organization, regardless of its type or size, or the products and services it provides. regardless of its type or size, or the products and services it provides.

Vi är själva av åsikten att tredjepartsverifiering är användbart i säkerhetssammanhang. Inom vårt produktområde cross domain solutions erbjuder vi därför produkten countersign. Produkten låter en organisation begränsa transport av filer villkorat tredjepartsverifiering genom signatur. I linje med detta använder vi oss själva av tredje part för att verifiera vår kvalitet.

Läs mer om countersign här!

Vill du testa countersign eller någon av våra andra produkter? Boka en demo här.

Scroll to top