link22 erhåller certifiering för Krypto-API

Krypto-API är nu certifierat enligt Common Criteria till assuransnivå EAL4+, certifieringen är utförd av FMV/CSEC.

Krypto-API är ett mjukvarubibliotek för kryptografiska funktioner som uppfyller standarden PKCS#11. Med Krypto-API får man ett enhetligt gränssnitt för exempelvis smarta kort vilket möjliggör integration i en rad olika standardtillämpningar, exempelvis Windows-inloggning, kryptering av USB-stickor och krypterad epost. Krypto-API har en unik arkitektur som gör det möjligt att enkelt utöka stöd för nya smarta kort och effektivt styra policy för hur exempelvis kryptering och signering får gå till och hur olika säkerhetsrelevanta händelser skall loggas.

”Krypto-API är en produkt i första hand för de kunder som förväntar sig allra högsta nivå av tilltro till att de kryptografiska funktionerna är korrekt implementerade. Vi har idag stöd för en rad olika smarta kort som används i samhällskritisk verksamhet. Med det som utgångspunkt ser vi fram emot att kunna införa stöd för ytterligare smarta kort som används inom exempelvis offentlig förvaltning och sjukvård. Med vår konsultverksamhet och spetskompetens inom integration av smarta kort kan vi dessutom erbjuda våra kunder väsentliga mervärden.”, säger Conny Ljungqvist, vd link22 AB.

Läs mer om evalueringen här!

Dela sidan


X