link22 Diode har tillsammans med Advenicas SecuriCDS DD 1000i blivit godkänd av FICORA

link22 och Advenica har länge samarbetat kring SecuriCDS DD1000i Data Diode. Advenica tillverkar hårdvaran, vilken i kombination med vår mjukvara link22 Diode möjliggör dataöverföring mellan nätverk med olika säkerhetsnivåer. SecuriCDS DD1000i innehåller proxydatorer som i kombination med vår mjukvara ser till att dataöverföringen sker på ett tillförlitligt och effektivt sätt. Ett flertal olika protokoll och användningsfall stöds.

Nyligen godkände finska FICORA – Cybersäkerhetscentret Advencias SecuriCDS DD1000i Data Diode för dataöverföring mellan nätverk med olika säkerhetsnivåer, upp till nivån SALAINEN/SECRET.

”Att SecuriCDS DD1000i Data Diode nu är granskad och godkänd tillsammans med vår mjukvara link22 Diode är otroligt glädjande. Vi ser godkännandet som ett kvitto på att vi tänker rätt med vår gemensamma lösning.” säger Conny Ljungqvist, VD.

Dela sidan


X