Säkra klientdatorer

Varför skriva exjobb för link22?

link22 erbjuder en unik erfarenhet inom cybersecurity vilket är en högt värderad referens när du söker dig vidare ut i arbetslivet. Vi är ett av få bolag som levererar cybersäkerhet till försvar, myndigheter och samhällskritisk infrastruktur. Hos oss får du arbeta med teknologi i framkant mot en bransch som växer stadigt och har gjort så genom både låg och högkonjunktur sedan uppkomsten av internet. Vi är små och växer organiskt, du får med andra ord komma nära ledningen och jobba hands-on med lösningar som marknaden vill betala för. Bara senaste året har vi utökat vår personalstyrka med 20% och vi ska fortsätta växa i rask takt.

Varför det här exjobbet?

link22 bygger IT-system för hantering av säkerhetsskyddsklassificerad information. Systemet byggs i vanliga fall enligt arkitekturmönstret klient-server. I en sådan arkitektur lagras information på serverdatorer och användare har åtkomst till informationen genom klientdatorer. Det kan t.ex. vara en vanlig-PC med applikationer och lokal lagring. PCn kan ha en tunn klient med ett skrivskyddat operativsystem eller så kallade nollklienter. Nollklienterna kan jämställas med terminaler utan egen beräkningskapacitet som endast visar skärmbilder och distribuerar indata från användaren i form av musrörelser och tangentbordsinmatning.

IT-säkerhetsegenskaper är av yttersta vikt vid bygge av ett system som skall hantera känslig information. Den slutgiltiga förmågan att motstå attacker beror på flera faktorer. För att höja säkerheten vill man hela tiden utveckla den svagaste punkten i systemet, där sker av naturliga skäl också de flesta attacker. Klienten står typiskt i en mindre kontrollerad miljö än serverdatorerna och utgör en naturlig utgångspunkt för en hacker som vill bryta sig in i IT-systemet. 

Läs mer om våra Cross Domain Solutions här

Vad går uppdraget ut på?

Uppdraget syftar till att stärka klienten genom att systematiskt granska befintliga klientlösningar. Granskningen skall göras med avseende på bland annat säkerhetsegenskaper och användbarhet. Exjobbet skall ta fram utvärderingskriterier utgående från krav tillämpliga för IT-system som skall hantera säkerhetsskyddsklassificerad information. Exjobbet skall också ta fram förslag på en IT-arkitektur som uppfyller identifierade krav. De identifierade kraven skall sedan utvärderas med de föreslagna utvärderingskriterierna i beaktning.

Vem bör söka?

Det här exjobbet lämpar sig för den som har intresse för datasäkerhet, nätverkssäkerhet och IT-arkitektur. link22 som bolag passar den som vill arbeta med ambitiösa och it-intresserade ingenjörer mot kunder med höga krav på säkerhet. Den som vill skapa högkvalitativa säkerhetslösningar i ett snabbväxande bolag passar hos link22.

Hur går ansökan till?

Skicka CV, personligt brev och era tankar om uppdraget till jobs@link22.se. Vi läser ansökningar löpande och går vidare så snart vi hittar en bra match.

Tveka inte att kontakta oss med eventuella frågor.

Skicka din ansökan till jobs@link22.se

Scroll to top