Detektera oönskat beteende med maskininlärning

Varför skriva exjobb för link22?

link22 erbjuder en unik erfarenhet inom cybersecurity vilket är en högt värderad referens när du söker dig vidare ut i arbetslivet.Vi är ett av få bolag som levererar cybersäkerhet till försvar, myndigheter och samhällskritisk infrastruktur. Hos oss får du arbeta med teknologi i framkant mot en bransch som växer stadigt och har gjort så genom både låg och högkonjunktur sedan uppkomsten av internet. Vi är små och växer organiskt, du får med andra ord komma nära ledningen och jobba hands-on med lösningar som marknaden vill betala för. Bara senaste året har vi utökat vår personalstyrka med 20% och vi ska fortsätta växa i rask takt.

Varför det här exjobbet?

link22s klienter transporterar data mellan informationssäkerhetsdomäner. Vid förflyttning av data mellan domäner i ett säkerhetsklassat system vill man säkerställa att oönskat data inte passerar. Detta görs idag med inspektion. Vi ser möjligheter att förbättra den här delen av systemet genom att försöka detektera avvikande beteenden med hjälp av maskininlärning.

Här kan du läsa mer om våra produkter i området

Vad går uppdraget ut på?

Vi vill utreda möjligheterna för att nyttja maskininlärning för att detektera försök till oönskat datautbyte. Exjobbet skall föreslå lämpliga inlärningsmetoder för att hitta anomalier i vanliga filformat och i trafikflöde. Ni skall utöver detta hitta ett lämpligt mått för att mäta vilken tilltro man kan sätta till föreslagen algoritm.

Vem bör söka?

Det här exjobbet lämpar sig för den som har intresse för maskininlärning och it säkerhet. link22 som bolag passar den som vill arbeta med ambitiösa och it-intresserade ingenjörer mot kunder med höga krav på säkerhet. Den som vill skapa högkvalitativa säkerhetslösningar i ett snabbväxande bolag passar hos link22.

Hur går ansökan till?

Skicka CV, personligt brev och era tankar om uppdraget till jobs@link22.se.  Vi läser ansökningar löpande och går vidare så snart vi hittar en bra match.

Tveka inte att kontakta oss med eventuella frågor.

Skicka din ansökan till jobs@link22.se

Scroll to top