Innovationsnoden för cybersäkerhet

link22 har den stora äran att sitta med i referensgruppen för Innovationsnoden för cybersäkerhet. Projektet invigdes i december och är en nationell kraftsamling om cybersäkerhet för att accelerera forskning och innovation inom industri och offentlig sektor.

Noden ska skapa ett gynnsamt innovationsklimat för cybersäkerhetsindustrin i Sverige samt bidra till en snabbare och säkrare digitalisering i svenskt näringsliv och hos svenska offentliga aktörer. Innovationsnoden för cybersäkerhet är ett initiativ som finansieras av VINNOVA och drivs av RISE.
Vill du veta mer? Besök cybernode.se.

Dela sidan


X