”Högst relevanta produkter för mässbesökarna”

19-20 november träffar du oss på Mötesplats Samhällssäkerhet på Kistamässan. Vi ser fram emot att träffa några av våra nuvarande kunder men självklart även nya presumtiva kunder.
– Jag har höga förväntningar på mässan. Det brukar alltid bli en hel del intressanta diskussioner med användarna. De produkterna jag ansvarar för är högst relevant för våra monterbesökare, men de är också till sin natur anonyma. Jag ser mycket fram emot att prata om nyttan med bland annat link22 Outpost. Det finns en utökad grupp av möjliga kunder i och med den nya säkerhetsskyddslagen, en grupp som kanske ännu inte vet om att link22 Outpost finns, säger produktledare och affärsutvecklare Marie Geivald på link22.

link22 Outpost är ett användarvänligt helhetskoncept för att hantera de krav som gäller vid hantering av skyddsvärda uppgifter. Vår lösning ger en helhetsbild över kravbilden, både för den tekniska delen och för de krav som ställs på organisationen som sådan. Produkten har sin bakgrund i de rådande IT-säkerhetskrav som FMV ställer på fristående arbetsstation/enanvändarsystem, vilka skall hantera skyddsvärd information.

– Våra kunder tycker att en nyckelfärdig och genomtänkt produkt så som Outpost är mycket effektiv. Det ska bli himla roligt att träffa dem som redan använder våra produkter, lära känna dem mer och få en djupare bild av deras verksamhet. Det är sådana möten som också hjälper oss på link22 i vårt utvecklingsarbete för att göra våra produkter ännu vassare, säger Marie.

Dela sidan


X