Open post
link22 levererar avlyssningsskydd till advokatfirman Glimstedt

link22 levererar avlyssningsskydd till advokatfirman Glimstedt

link22 levererar avlyssningsskydd till advokatfirman Glimstedt

I en tid där digital säkerhet är av yttersta vikt, tar Advokatfirman Glimstedt ledningen genom att implementera link22s avlyssningsskydd, Shield. Med en bakgrund av framgångsrika leveranser till myndigheter och försvarsindustrin, markerar detta ett viktigt steg för link22 in i den juridiska sektorn.

Från försvar till juridik

link22 har under många år levererat avlyssningsskydd i form av Shield till myndigheter och försvarsindustrin. Denna vecka introducerades produkten till den juridiska sektorn, en annan sektor där konfidentiell information ofta diskuteras i mötesrum. Advokatfirman Glimstedt positionerar sig nu som en av branschens mest avlyssningsskyddade aktör.

I den digitala tidsåldern vi lever i är skydd av konfidentiell information viktigare än någonsin. Advokatfirmor, som Advokatfirman Glimstedt, står ständigt inför utmaningen att säkerställa att deras klientmöten förblir privata.

Avlyssningsskydd & juridik

Under leveransen diskuterades skälen till varför den juridiska sektorn vill förhindra inspelning av möten, oavsett om det är medvetet eller omedvetet, via mobiltelefoner. Det handlar dels om möten med klienter, där man vill förhindra att en extern part, som kan ha kommit åt klientens mobil genom skadlig mjukvara, avlyssnar för att få ett informationsövertag. Men det handlar också om möten med motparter. Gustav Sandberg, Managing Partner på Glimstedt Östergötland, uttrycker det så här:

"Vid möten med klienter vill vi undvika risk för avlyssning om vi t.ex. diskuterar affärshemligheter. Vid möten med motparter vill vi ibland undvika risk för inspelning. Det är väldigt lätt att göra idag, en inspelning kan missbrukas och sådana risker vill vi minimera. Våra klienter förväntar sig och värderar vår konfidentialitet."

Utöver de direkta funktionella skälen till att ha avlyssningsskydd i mötesrum finns det också ett signalvärde. Målet är att både klienter och motparter ska ta möten hos oss på större allvar, samtidigt som de kan känna sig mer avslappnade.

Enkel & avancerad

Under leveransmötet beskrev Daniel Lester, Business Area Manager, hur Shield fungerar med skärt brus, gummipackning, avskiljningsmaterial, manipulationsskydd, säkerhetsnivåer med mera. Han demonstrerade också hur enkelt det är att använda produkten: Man öppnar locket, deltagarna lägger i sina telefoner och sedan stänger man locket. Telefonerna stannar i rummet, inom deltagarnas synfält, men utan möjlighet till avlyssning eller inspelning.

I en värld där information lätt kan spridas och missbrukas är det avgörande för företag, särskilt advokatfirmor, att vidta åtgärder för att skydda konfidentiell information. link22s Shield erbjuder en effektiv lösning för detta. Leveransen till Advokatfirman Glimstedt är ett steg mot att säkerställa integritet och säkerhet under möten. Med Shield kan advokatfirmor nu känna sig tryggare, med vetskapen om att deras konfidentiella möten förblir just det - konfidentiella.

Läs mer om Shield här.

Läs mer

Relaterat

Daniel Lester link22

Kontakta oss!

Daniel Lester
sales@link22.se
013-13 24 00

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev


  Open post
  Kvinna på link22 beskriver internationellt samarbete

  Samarbete mellan link22 & Glasswall för skydd mot Zero Day Threats

  Samarbete mellan link22 & Glasswall för skydd mot Zero Day Threats

  link22 stärker sitt samarbete med brittiska Glasswall i ett gemensamt uppdrag att förbättra skyddet mot Zero Day-hot, tidigare okända cyberattacker. Genom att integrera Glasswalls Content Disarm and Reconstruction (CDR)-teknik med link22:s säkerhetslösningar, erbjuder de nu ett förstärkt försvar mot dessa hot.

   

  international-collaboration-between-link22-and-glasswall-to-protect-businesses-from-zero-day-threats-thumb

  Samarbete för skydd mot Zero Day-attacker

  Det svenska cybersäkerhetsföretaget link22 har stärkt sitt samarbete med brittiska Glasswall för att leverera avancerat skydd mot zero day threats (tidigare okända hot). Samarbetet gör det möjligt för kunder att kombinera link22:s säkerhetslösningar med Glasswalls Content Disarm and Reconstruction (CDR)-funktion. link22 levererar nu förstärkt försvar mot Zero Day-attacker, en typ av hot där traditionella försvarsmekanismer varit ineffektiva.

  Det enklaste sättet att förstå CDR är att jämföra med traditionella försvarsmetoder. Brandväggar och filter fungerar genom att identifiera och stänga ute kända hot, det vill säga virus eller programvaror som tidigare har klassificerats som skadliga. Hot blir generellt kända efter den första incidenten. Brandväggar och filter skyddar därför inte mot oupptäckta hot, såsom zero day-attacker. CDR adresserar denna sårbarhet genom att omvandla varje fil till en oskadlig fil, oavsett om den ursprungliga filen var skadlig eller inte.

  Genom att demontera, validera, rensa och sedan återuppbygga filer baserat på specifikationer för kända och väl specificerade filtyper, omvandlar CDR passiva säkerhetsstrategier till aktiva. Implementeringen av denna teknologi innebär en markant förbättring av säkerheten för filöverföring från t.ex. öppna IT-miljöer till avskilda IT-miljöer.

  Integreras sömlöst med link22 Cross Domain Solutions

  Den sömlösa integrationen av Glasswalls CDR-teknik i link22:s Cross Domain Solution gör det enkelt för befintliga och nya kunder att implementera en högre nivå av säkerhet. Teknologin kan användas både vid import och export av information, samt mellan säkerhetsdomäner. Samarbetet höjer förmågan hos link22s Cross Domain Solutions.

  link22 har kunder med specifika och komplexa krav, för att möta dessa använder företaget både intern expertis och ingår i samarbeten med nischaktörer som t.ex. Glasswall. Man gör det som krävs för att leverera kompromisslös säkerhet.

  CDR fungerar i fyra steg

  1. Inspektera: Tre lager av filen inspekteras för att validera att dess digitala DNA överensstämmer med tillverkarens specifikation av en oskadlig fil. Åtgärder vidtas omedelbart där avvikelser upptäcks.
  2. Rensa: Aktivt innehåll av riskfylld karaktär, såsom makron och inbäddade länkar, rensas och tas bort baserat på användarens policy.
  3. Återskapa: Filen återskapas enligt tillverkarens standard för oskaldig filtyp, vilket säkerställer att filen är ren och fri från hot.
  4. Leverera: Användaren har importerat en säker, identisk fil som är godkänd, standardiserad och betrodd.

  Samarbetet med Glasswall illustrerar link22:s åtagande att ligga i framkant när det gäller att leverera säkra IT-lösningar. Är ni intresserade av förhöjt skydd mot Zero Day-hot? Boka en demo med oss så berättar vi mer!

  Läs mer

  Relaterat

  Var artikeln värdefull?

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!


   Vill du veta mer?

   Marcus Ekbäck
   sales@link22.se
   013-13 24 00

   Marcus Ekbäck
   Open post

   Tryggt distansarbete med säkra lösningar från link22

   Tryggt distansarbete med säkra lösningar från link22

   Fler och fler aktörer i Sverige har just nu funderingar runt hur man fortfarande kan vara konkurrenskraftig och flexibel och samtidigt ha hög säkerhet kopplat till att kunna arbeta på distans.

   Det finns idag en allmän oro runt att fjärråtkomst till arbetsmiljön idag ej är säker utifrån risken för att bli utsatt för intrång, sabotage och stöld. Inom många branscher inser man att det medför ökade risker om arbetsdatorn även delvis används privat och det finns en risk att arbete och privata tjänster blandas på en och samma dator avsedd för just arbete. Ett stort arbete pågår runt om i Sverige för att skärpa till detta.

   ”Vi ser ett ökat behov från verksamheter att kunna arbeta flexibelt både från kontor och mobilt samtidigt som våra produkter är anpassade för att implementeras i systemlösningar.”
   Mikael Andersson Försäljning och marknadschef Tutus Data AB

   Vi kan nu med glädje meddela att kombinationen av säkerhetslösningar från link22 och Tutus kan erbjuda ett säkert sätt för att arbeta på distans. Outpost Access Client (OAT) från link22, är en nedlåst arbetsdator enligt etablerade tekniker och riktlinjer, som är anpassad för säker fjärråtkomst.

   Tillsammans med Tutus Färist mobile kan en säker distansåtkomst etableras för skydd av känslig information och upp till nivå begränsad hemlig via en specifik version SIGRID PGAI 9441. Vill man koppla upp sig mot sin egen IT-miljö så kan Outpost Manager och centraliserat hanteringssystem installeras lokalt i kundens IT-miljö.

   ”Det är med glädje vi kan presentera en lösning där ökad flexibilitet kan uppnås samtidigt som säkerheten är hög genom att kombinera spetskompetens från link22 och Tutus.”
   Helena Gällerdal Högfeldt Försäljning och marknadschef link22 AB

   Vill ni veta mer om ovan så kan kontakt tas, antingen till sales@link22.se eller mikael.andersson@tutus.se.

   Läs mer

   Relaterat

   Var artikeln värdefull?

   Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!


    Vill du veta mer?

    Helena Gällerdal Högfeldt
    sales@link22.se
    013-13 24 00

    Helena Gällerdal Högfeldt
    Open post

    Produktnyhet – link22 Offline Update

    Produktnyhet – link22 Offline Update

    Ellen Brunnström and Martin Steen-Holmberg

    link22 kan nu erbjuda en produktlösning för att säkerställa och automatisera nerladdningar från internet till fysiskt separerade miljöer. Lösningen säkerställer att nerladdningar inspekteras och hanteras över enkelriktade diodflöden.

    Flödet är helt automatiserat, Information hämtas, granskas och distribueras sedan till olika platser i målsystemet. All inspektion sker med link22’s unika Data Guard där en grundlig inspektion av varje fil sker. Filen bryts ner i sina beståndsdelar för att upptäcka sårbarheter. Inspektion kan ske med traditionell antivirusmjukvara, men vi har även stöd för ”Content Disarm and Reconstrucition” (CDR) där varje fil kontrolleras i detalj för att upptäcka och ta bort oönskad information. Exempelvis kan vi med CDR ta bort inbäddad kod i Officefiler. (CDR kräver separat licens.) I link22 Data Guard finns en öppen arkitektur som gör det möjligt att addera ytterligare kundspecifika filter. Att utöka med ytterligare filter är enkelt med vårt utvecklingskit.

    Läs mer om link22 Offline Update.

    Så funkar link22 offline-update

    Vår arkitektur är mycket effektiv. Information som ska distribueras till flera slutdomäner/målmiljöer behöver med den valda designen bara granskas centralt vid ett tillfälle.

    Exempelvis kan vi idag hantera följande filer från Internet;

    • Linuxuppdateringar (Ubuntu, Rocky, CentOS, Epel, Rasbian m.fl)
    • Uppdateringar till antivirusprogram (Defender ClamAV m.fl)
    • Docker
    • Python repositories
    • Emacs Packages
    • CRL listor och CA

    Åtkomst till nedladdade filer sker antingen via HTTPS eller fildelning. Det gör att exempelvis Linuxdatorer tror att de är online och kan då enkelt patchas regelbundet.

    Speciellt glada är vi att meddela att vi utökar vår systemlicens för link22 Secure Transfer med vår nya funktionalitet. Befintliga kunder kan kontakta oss för att planera in en integration av link22 Secure Offline Update.

    Kontakta sales@link22.se om ni är intresserade av att veta mer om hur detta skulle kunna realiseras i er kontext.

    Open post
    säkerhetsprodukt link22

    Tre säkerhetsutmaningar myndigheter kan möta med datadioder

    Tre säkerhetsutmaningar myndigheter kan möta med datadioder

    Hög nivå av IT-säkerhet

    Eftersom myndigheter blir allt mer sårbara för olika typer av cyberattacker är det viktigt att prioritera it-säkerhet och implementera systematiska åtgärder för att skydda mot dessa hot. En viktig aspekt av it-säkerhet är att välja rätt lösningar, som data dioder, designade för att motstå attacker och erbjuda en hög nivå av säkerhet för känslig information. Genom att använda data dioder kan myndigheter effektivt hantera en mängd olika it-säkerhetsproblem och säkerställa skyddet av datasekretess.

    Datadioden

    En datadiod är en it-säkerhetslösning som använder enkelriktad kommunikation för att utbyta information. Denna hårdvaruprodukt ger hög tillförlitlighet när det handlar om att säkerställa nätverkets integritet genom att förhindra intrång samtidigt som den skyddar känslig information genom att bevara nätverkskonfidentialitet. Data dioder är en viktig del av en heltäckande it-säkerhetsstrategi.    säkerhetsprodukt link22

    Datadiod eller brandvägg?

    När det gäller att skydda känslig eller klassificerad information från läckage eller manipulation är en vanlig lösning att helt koppla bort den från andra nätverk. Men det kan finnas tillfällen då data behöver överföras till eller från ett skyddat nätverk. I dessa fall räcker inte en brandvägg med avseende på cybersäkerhet. Medan en brandvägg kan hjälpa till att skydda nätverket genom att endast tillåta viss trafik, kan det också vara nödvändigt att använda mer tillförlitlig komponent i form av en datadiod. Dioden hjälper möjliggör säkert informationsutbyte mellan domäner med olika säkerhets- eller skyddskrav. Datadioder är en typ av CDS (Cross Domain Solution) som underlättar kommunikation, delning eller förflyttning av information mellan domäner samtidigt som den tillämpar validering, transformation eller filtrering av utbytet.

    Säker filöverföring

    Datadioder är ett bra val för säker filöverföring. När man överför viktig information från en domän med en höga säkerhetsklassen A till en domän med den något lägre säkerhetsklassen B finns det risk för säkerhetsintrång och läckage. Men genom att använda en datadiod för att skicka data från domän A till Domän B kan informationen överföras säkert samtidigt som integriteten för det både domän A och domän B bibehållas. Data dioden garanterar att ingen kan använda samma anslutning för att komma åt det känsliga nätverket och eventuellt manipulera det.

    Welcome Henrik Nilsson!

    Användning av data dioder för spårbarhet och loggning i säkerhetssensitiva operationer

    Att samla loggar centralt i säkerhetskänsliga system kan öka risken för attacker. För att minimera dessa risker behövs en lösning som skyddar både logginformationen och alla anslutna system.

    Många IT-system genererar loggar som underlättar felsökning och spårbarhet. För att utnyttja dessa loggar optimalt är det viktigt att samla loggar från så många system som möjligt i ett centralt system för lagring och analys.

    Om du har säkerhetskänsliga system uppdelade i säkerhetsdomäner och vill införa centraliserad loggsamling måste du beakta den inneboende målkonflikten. Loggning förbättras av att ha ett gemensamt system för alla säkerhetsdomäner, men ett gemensamt system ökar risken för flera typer av attacker samt informationsläckage mellan de system som övervakas.

    Datadioder kan ge stark skydd för centraliserad loggning. Varje domän som levererar logginformation skyddas med en datadiod. Dataflödet är enkelriktat mot loggsystemet. Detta möjliggör användningen av ett gemensamt loggsystem, oavsett hur många säkerhetsdomäner som skickar data till det. 

    Läs mer om loggning och CDS här.

    Säkra uppdateringar

    Sedan starten med Windows- och/eller Linux-baserade system inom ICS/SCADA har behovet att uppdatera dessa system ökat. Detta är på grund av att komplex mjukvara ofta innehåller buggar som måste åtgärdas för att bibehålla systemets stabilitet och säkerhet.

    Men om man inte gör det på rätt sätt kan själva uppdateringsprocessen utgöra en säkerhetsrisk. Integriteten och tillgängligheten för systemen måste upprätthållas och de flesta systemuppdateringar värderas inte tillräckligt i den miljö de används i eller i kombination med de applikationer som körs.

    En säker metod för att utföra uppdateringar är att använda en datadiod för att säkerställa enkelriktad kommunikation. Datadioden är ansluten på så sätt att information endast kan importeras till systemet, men eftersom ingen trafik kan överföras åt motsatt håll förhindras informationläckage.

    Vi kan datadioder utan och innan. Vill du veta mer, se en demo eller prata med oss om cybersäkerhet är du välkommen att boka en demo eller ett möte.

    Welcome Henrik Nilsson!
    Open post

    En Shield-skyddad diskussion om Sveriges säkerhet

    En Shield-skyddad diskussion om Sveriges säkerhet

    Ett sekretessklassificerat möte mellan överste befälhavare och försvarsdepartementet

    Mobiltelefoner är relativt lätta att använda som ingång för att avlyssna möten. Mobiltelefoner är därför lukrativa måltavlor för främmande makter som vill spionera. Telefoner kan hackas genom nedladdade appar som har tillgång till mikrofonen eller genom att någon får tag på telefonen och installerar skadlig mjukvara. Det innebär att man aldrig skall lämna sin telefon utan uppsikt eftersom den då kan manipuleras med skadlig mjukvara. Det innebär samtidigt att man inte bör ha sin telefon inne i ett mötesrum där sekretessklassificerad information diskuteras. Här finns ett tydligt dilemma, telefonen får inte vara i rummet men den får samtidigt inte lämna ägarens uppsikt.

    Shield-skyddad säkerhetsdiskussion

    För att komma runt det här problemet har vi skapat Shield, en bruslåda speciellt utvecklad för att täppa till den säkerhetslucka som mobiltelefoner generellt innebär. Nedan följer ett exempel på när Shield är användbar i ett möte mellan politiker och försvar.

    Överste befälhavaren håller möte med försvarsministern och två politiker från sittande regering. Ingen av deltagarna kan lämna sin telefon utom synhåll eftersom det är en säkerhetsrisk. De tar med sina telefoner in i mötesrummet och placerar dem i Shield. En av politikerna lägger dessutom sin smartklocka i Shield. Mötet är Shield-skyddad och hålls utan risk för avlyssning genom telefoner och klockor.

    Läs mer om Shield här

    Welcome Henrik Nilsson!
    Open post

    Cybersäkerhet för högsta säkerhetskrav

    Cybersäkerhet för högsta säkerhetskrav

    Mer

    Vi föder fler med mindre. Vi utbildar fler och snabbare. Vi reser, bor och lever lyxigare. Tack vare jordbruksrevolutionen, tryckpressen och den industriella revolutionen. Digitaliseringen tar nu vid för att effektivisera och förbättra samhället på nya sätt. Produkter kopplas upp, information skapas och delas i realtid, människor möts, värde sparas på blockkedjor, listan kan göras oändlig. Samhället förändras fundamentalt, alla påverkas.

    Cybersäkerhet

    Det som tidigare skyddades med vakt, lås och långt avstånd har idag ingen hjälp alls av dessa försvarsmekanismer. Vår digitaliserade värld är beroende av cybersäkerhet för att upprätthålla funktion och trygghet. Vår produktportfölj är ett resultat av de 16 år vi spenderat för att hjälpa organisationer och företag att möta de allra högsta säkerhetskraven. Vi erbjuder bland annat den marknadsledande off-the-grid-laptopen Outpost som används av 100-tals kunder. Outpost är bäst i branschen och säkerställer uppfyllnad mot de allra högsta säkerhetskraven i Sverige.

    Svåra utmaningar

    Myndigheter, företag, kommuner, försvarsmakt, infrastruktur och privatpersoner är alla sammankopplade. Skalfördelarna är uppenbara och utmaningarna många.  

    Hur skyddar vi samhällskritisk infrastruktur? Hur kan vi digitalisera myndigheter utan att äventyra medborgarens integritet? Hur kan vi koppla ihop domäner med olika säkerhetsklassificering? Hur ger vi människor access till data utan att göra dem till måltavlor för utpressning? Hur gör vi det lätt för medborgaren att administrera sina persondata utan att möjliggöra manipulation från någon annan?

    Welcome Henrik Nilsson!

    Full kontroll

    För att ha full kontroll, möta krav på datasäkerhet och riktlinjer för integritet är lösningen i många fall en s.k. On prem-lösning. Vi är specialister på just detta. En mängd fall har lärt oss hur en myndighet eller ett företag kan behålla sin effektivitet utan att ha servrar, datalagring eller processor-kraft utlagt på tredjepart. Full kontroll utan kompromiss.

    Anpassning

    Det digitala landskapet förändras konstant, därför är anpassning A och O. Vi levererar löpande modulära lösningar för att hjälpa våra kunder som ständigt möter nya behov, krav och hot. Vi är en långsiktig och pålitlig partner i en evigt föränderlig värld av cybersäkerhet.

    Kontakta oss för en kostnadsfri första rådgivning, vi är marknadsledande inom fristående datorer och system.

    Welcome Henrik Nilsson!
    Open post

    Shield förebygger insiderhandel på ett börsnoterat läkemedelsföretag

    Shield förebygger insiderhandel på ett börsnoterat läkemedelsföretag

    Informationssäker genomgång av resultatet från tester av cancermedicin på ett läkemedelsbolag med hjälp av Shield

    Mobiltelefoner är relativt lätta att använda som ingång för att avlyssna möten. Mobiltelefoner är därför lukrativa måltavlor för konkurrenter som vill stjäla företagshemligheter och insidertraders som vill använda publik information innan den når allmänheten. Telefoner kan hackas genom nedladdade appar som har tillgång till mikrofonen eller genom att någon får tag på telefonen och installerar skadlig mjukvara. Det innebär att man aldrig skall lämna sin telefon utan uppsikt eftersom den då kan manipuleras med skadlig mjukvara. Det innebär samtidigt att man inte bör ha sin telefon inne i ett mötesrum där sekretessklassificerad information diskuteras. Här finns ett tydligt dilemma, telefonen får inte vara i rummet men den får samtidigt inte lämna ägarens uppsikt.

    Minskar risken för insiderhandel

    För att hjälpa företag att komma runt det här problemet har vi skapat Shield, en bruslåda speciellt utvecklad för att täppa till den säkerhetslucka som mobiltelefoner generellt innebär. Nedan följer ett exempel på när Shield är användbar hos ett läkemedelsföretag.

    Ett börsnoterat läkemedelsbolag håller möte för att gå igenom testresultat för en lovande cancermedicin. Testresultaten påverkar aktiekursen kraftigt och informationen är åtråvärd för insiderhandel. Deltagarna får inte lämna sina telefoner utom synhåll med risk för att den kan manipuleras med skadlig mjukvara. Innan testresultaten diskuteras placerar samtliga deltagare telefoner och smartklockor i Shield som står placerad inne i mötesrummet.

    Läs mer om Shield här.

    Welcome Henrik Nilsson!
    Open post

    Shield för informationssäkra bygglovsmöten hos kommunen

    Shield för informationssäkra bygglovsmöten hos kommunen

    En diskussion av bygglovsansökan med kraftig påverkan på aktiekursen hos ett publikt fastighetsföretag skyddas av Shield

    Kanske är telefoner en av de mest underskattade säkerhetsriskerna. De kan användas för att avlyssna möten genom appar och skadlig mjukvara som har tillgång till mikrofonen. Mobiltelefoner är därför lukrativa måltavlor för insidertraders som kan använda icke-publik information och handla aktier på ett olovligt vis.

    Telefoner kan hackas genom nedladdade appar som har tillgång till mikrofonen eller genom att någon får tag på telefonen och installerar skadlig mjukvara. Det innebär att man aldrig skall lämna sin telefon utan uppsikt eftersom den då kan manipuleras med skadlig mjukvara. Det innebär samtidigt att man inte bör ha sin telefon inne i ett mötesrum där sekretessklassificerad information diskuteras. Här finns ett tydligt dilemma, telefonen får inte vara i rummet men den får samtidigt inte lämna ägarens uppsikt.

    Informationssäkra möten

    För att möjliggöra fria samtal kring sekretessklassificerad information har vi därför skapat Shield. Det är en bruslåda speciellt utvecklad för att täppa till den säkerhetslucka som mobiltelefoner generellt innebär. Nedan följer ett exempel på hur man kan informationssäkra ett möte. Shield täpper igen en säkerhetslucka i ett mötesrum där byggnämnden håller möte för att behandla en ansökan för ett bygglov.

    Ett stort fastighetsbolag har ansökt om bygglov för ett mångmiljardprojekt. Byggnämnden ska besluta för beviljande eller avslag. Vid beviljande förväntas fastighetsbolagets aktiekurs stiga kraftigt och informationsläckage kan leda till grova insiderbrott. För att minimera risken för informationsläckage genom hackade mobiltelefoner har kommunen utrustat ett mötesrum med Shield. Alla möten som hålls i rummet kräver att deltagarna förvarar sina mobiltelefoner och smartklockor i Shield under hela mötestiden.

    Läs mer om Shield här.

    Welcome Henrik Nilsson!
    Open post

    Shield skyddar en förvärvsprocess

    Shield skyddar en förvärvsprocess

    Två stora industriföretag diskuterar förvärv i tryggt skydd av Shield

    Mobiltelefoner är en förbisedd säkerhetsrisk. Dem kan användas för att avlyssna möten genom appar och skadlig mjukvara som har tillgång till mikrofonen. Mobiltelefoner är därför lukrativa måltavlor för insidertraders, konkurrenter och andra som kan ha nytta av avgörande information. Telefoner kan hackas genom nedladdade appar som har tillgång till mikrofonen eller genom att någon får tag på telefonen och installerar skadlig mjukvara. Det innebär att man aldrig skall lämna sin telefon utan uppsikt eftersom den då kan manipuleras med skadlig mjukvara. Det innebär samtidigt att man inte bör ha sin telefon inne i ett mötesrum där sekretessklassificerad information diskuteras. Här finns ett tydligt dilemma, telefonen får inte vara i rummet men den får samtidigt inte lämna ägarens uppsikt.

    Shield skyddar möten ifrån informationsläckor

    För att hjälpa företag hålla säkra möten har vi därför skapat Shield, en bruslåda speciellt utvecklad för att täppa till den säkerhetslucka som mobiltelefoner generellt innebär. Nedan följer ett exempel på när Shield skyddar ifrån en eventuell informationsläcka och blir en viktig del av informationssäkerheten i en M&A-process.

    Två större företag från tillverkningsindustrin diskuterar förvärv. Processen pågår under 6 månader, möten hålls varannan vecka. Informationsläckage kan leda till insiderhandel vilket skulle riskera hela affären. Den ofta förbisedda säkerhetsrisken med avlyssnade mobiltelefoner stävjas med hjälp av Shield. De båda företagen bestämmer att samtliga deltagare skall förvara både mobiltelefoner och smartklockor i Shield under möten rörande den potentiella affären.

    Läs mer om Shield här.

    Welcome Henrik Nilsson!

    Posts navigation

    1 2
    Scroll to top