Open post
säkerhetsprodukt link22

Tre säkerhetsutmaningar myndigheter kan möta med datadioder

Tre säkerhetsutmaningar myndigheter kan möta med datadioder

Hög nivå av IT-säkerhet

Eftersom myndigheter blir allt mer sårbara för olika typer av cyberattacker är det viktigt att prioritera it-säkerhet och implementera systematiska åtgärder för att skydda mot dessa hot. En viktig aspekt av it-säkerhet är att välja rätt lösningar, som data dioder, designade för att motstå attacker och erbjuda en hög nivå av säkerhet för känslig information. Genom att använda data dioder kan myndigheter effektivt hantera en mängd olika it-säkerhetsproblem och säkerställa skyddet av datasekretess.

Datadioden

En datadiod är en it-säkerhetslösning som använder enkelriktad kommunikation för att utbyta information. Denna hårdvaruprodukt ger hög tillförlitlighet när det handlar om att säkerställa nätverkets integritet genom att förhindra intrång samtidigt som den skyddar känslig information genom att bevara nätverkskonfidentialitet. Data dioder är en viktig del av en heltäckande it-säkerhetsstrategi.säkerhetsprodukt link22

Datadiod eller brandvägg?

När det gäller att skydda känslig eller klassificerad information från läckage eller manipulation är en vanlig lösning att helt koppla bort den från andra nätverk. Men det kan finnas tillfällen då data behöver överföras till eller från ett skyddat nätverk. I dessa fall räcker inte en brandvägg med avseende på cybersäkerhet. Medan en brandvägg kan hjälpa till att skydda nätverket genom att endast tillåta viss trafik, kan det också vara nödvändigt att använda mer tillförlitlig komponent i form av en datadiod. Dioden hjälper möjliggör säkert informationsutbyte mellan domäner med olika säkerhets- eller skyddskrav. Datadioder är en typ av CDS (Cross Domain Solution) som underlättar kommunikation, delning eller förflyttning av information mellan domäner samtidigt som den tillämpar validering, transformation eller filtrering av utbytet.

Säker filöverföring

Datadioder är ett bra val för säker filöverföring. När man överför viktig information från en domän med en höga säkerhetsklassen A till en domän med den något lägre säkerhetsklassen B finns det risk för säkerhetsintrång och läckage. Men genom att använda en datadiod för att skicka data från domän A till Domän B kan informationen överföras säkert samtidigt som integriteten för det både domän A och domän B bibehållas. Data dioden garanterar att ingen kan använda samma anslutning för att komma åt det känsliga nätverket och eventuellt manipulera det.

Welcome Henrik Nilsson!

Användning av data dioder för spårbarhet och loggning i säkerhetssensitiva operationer

Att samla loggar centralt i säkerhetskänsliga system kan öka risken för attacker. För att minimera dessa risker behövs en lösning som skyddar både logginformationen och alla anslutna system.

Många IT-system genererar loggar som underlättar felsökning och spårbarhet. För att utnyttja dessa loggar optimalt är det viktigt att samla loggar från så många system som möjligt i ett centralt system för lagring och analys.

Om du har säkerhetskänsliga system uppdelade i säkerhetsdomäner och vill införa centraliserad loggsamling måste du beakta den inneboende målkonflikten. Loggning förbättras av att ha ett gemensamt system för alla säkerhetsdomäner, men ett gemensamt system ökar risken för flera typer av attacker samt informationsläckage mellan de system som övervakas.

Datadioder kan ge stark skydd för centraliserad loggning. Varje domän som levererar logginformation skyddas med en datadiod. Dataflödet är enkelriktat mot loggsystemet. Detta möjliggör användningen av ett gemensamt loggsystem, oavsett hur många säkerhetsdomäner som skickar data till det. 

Läs mer om loggning och CDS här.

Säkra uppdateringar

Sedan starten med Windows- och/eller Linux-baserade system inom ICS/SCADA har behovet att uppdatera dessa system ökat. Detta är på grund av att komplex mjukvara ofta innehåller buggar som måste åtgärdas för att bibehålla systemets stabilitet och säkerhet.

Men om man inte gör det på rätt sätt kan själva uppdateringsprocessen utgöra en säkerhetsrisk. Integriteten och tillgängligheten för systemen måste upprätthållas och de flesta systemuppdateringar värderas inte tillräckligt i den miljö de används i eller i kombination med de applikationer som körs.

En säker metod för att utföra uppdateringar är att använda en datadiod för att säkerställa enkelriktad kommunikation. Datadioden är ansluten på så sätt att information endast kan importeras till systemet, men eftersom ingen trafik kan överföras åt motsatt håll förhindras informationläckage.

Vi kan datadioder utan och innan. Vill du veta mer, se en demo eller prata med oss om cybersäkerhet är du välkommen att boka en demo eller ett möte.

Welcome Henrik Nilsson!
Open post

En Shield-skyddad diskussion om Sveriges säkerhet

En Shield-skyddad diskussion om Sveriges säkerhet

Ett sekretessklassificerat möte mellan överste befälhavare och försvarsdepartementet

Mobiltelefoner är relativt lätta att använda som ingång för att avlyssna möten. Mobiltelefoner är därför lukrativa måltavlor för främmande makter som vill spionera. Telefoner kan hackas genom nedladdade appar som har tillgång till mikrofonen eller genom att någon får tag på telefonen och installerar skadlig mjukvara. Det innebär att man aldrig skall lämna sin telefon utan uppsikt eftersom den då kan manipuleras med skadlig mjukvara. Det innebär samtidigt att man inte bör ha sin telefon inne i ett mötesrum där sekretessklassificerad information diskuteras. Här finns ett tydligt dilemma, telefonen får inte vara i rummet men den får samtidigt inte lämna ägarens uppsikt.

Shield-skyddad säkerhetsdiskussion

För att komma runt det här problemet har vi skapat Shield, en bruslåda speciellt utvecklad för att täppa till den säkerhetslucka som mobiltelefoner generellt innebär. Nedan följer ett exempel på när Shield är användbar i ett möte mellan politiker och försvar.

Överste befälhavaren håller möte med försvarsministern och två politiker från sittande regering. Ingen av deltagarna kan lämna sin telefon utom synhåll eftersom det är en säkerhetsrisk. De tar med sina telefoner in i mötesrummet och placerar dem i Shield. En av politikerna lägger dessutom sin smartklocka i Shield. Mötet är Shield-skyddad och hålls utan risk för avlyssning genom telefoner och klockor.

Läs mer om Shield här

Welcome Henrik Nilsson!
Open post

Cybersäkerhet för högsta säkerhetskrav

Cybersäkerhet för högsta säkerhetskrav

Mer

Vi föder fler med mindre. Vi utbildar fler och snabbare. Vi reser, bor och lever lyxigare. Tack vare jordbruksrevolutionen, tryckpressen och den industriella revolutionen. Digitaliseringen tar nu vid för att effektivisera och förbättra samhället på nya sätt. Produkter kopplas upp, information skapas och delas i realtid, människor möts, värde sparas på blockkedjor, listan kan göras oändlig. Samhället förändras fundamentalt, alla påverkas.

Cybersäkerhet

Det som tidigare skyddades med vakt, lås och långt avstånd har idag ingen hjälp alls av dessa försvarsmekanismer. Vår digitaliserade värld är beroende av cybersäkerhet för att upprätthålla funktion och trygghet. Vår produktportfölj är ett resultat av de 16 år vi spenderat för att hjälpa organisationer och företag att möta de allra högsta säkerhetskraven. Vi erbjuder bland annat den marknadsledande off-the-grid-laptopen Outpost som används av 100-tals kunder. Outpost är bäst i branschen och säkerställer uppfyllnad mot de allra högsta säkerhetskraven i Sverige.

Svåra utmaningar

Myndigheter, företag, kommuner, försvarsmakt, infrastruktur och privatpersoner är alla sammankopplade. Skalfördelarna är uppenbara och utmaningarna många.  

Hur skyddar vi samhällskritisk infrastruktur? Hur kan vi digitalisera myndigheter utan att äventyra medborgarens integritet? Hur kan vi koppla ihop domäner med olika säkerhetsklassificering? Hur ger vi människor access till data utan att göra dem till måltavlor för utpressning? Hur gör vi det lätt för medborgaren att administrera sina persondata utan att möjliggöra manipulation från någon annan?

Welcome Henrik Nilsson!

Full kontroll

För att ha full kontroll, möta krav på datasäkerhet och riktlinjer för integritet är lösningen i många fall en s.k. On prem-lösning. Vi är specialister på just detta. En mängd fall har lärt oss hur en myndighet eller ett företag kan behålla sin effektivitet utan att ha servrar, datalagring eller processor-kraft utlagt på tredjepart. Full kontroll utan kompromiss.

Anpassning

Det digitala landskapet förändras konstant, därför är anpassning A och O. Vi levererar löpande modulära lösningar för att hjälpa våra kunder som ständigt möter nya behov, krav och hot. Vi är en långsiktig och pålitlig partner i en evigt föränderlig värld av cybersäkerhet.

Kontakta oss för en kostnadsfri första rådgivning, vi är marknadsledande inom fristående datorer och system.

Welcome Henrik Nilsson!
Open post

Shield förebygger insiderhandel på ett börsnoterat läkemedelsföretag

Shield förebygger insiderhandel på ett börsnoterat läkemedelsföretag

Informationssäker genomgång av resultatet från tester av cancermedicin på ett läkemedelsbolag med hjälp av Shield

Mobiltelefoner är relativt lätta att använda som ingång för att avlyssna möten. Mobiltelefoner är därför lukrativa måltavlor för konkurrenter som vill stjäla företagshemligheter och insidertraders som vill använda publik information innan den når allmänheten. Telefoner kan hackas genom nedladdade appar som har tillgång till mikrofonen eller genom att någon får tag på telefonen och installerar skadlig mjukvara. Det innebär att man aldrig skall lämna sin telefon utan uppsikt eftersom den då kan manipuleras med skadlig mjukvara. Det innebär samtidigt att man inte bör ha sin telefon inne i ett mötesrum där sekretessklassificerad information diskuteras. Här finns ett tydligt dilemma, telefonen får inte vara i rummet men den får samtidigt inte lämna ägarens uppsikt.

Minskar risken för insiderhandel

För att hjälpa företag att komma runt det här problemet har vi skapat Shield, en bruslåda speciellt utvecklad för att täppa till den säkerhetslucka som mobiltelefoner generellt innebär. Nedan följer ett exempel på när Shield är användbar hos ett läkemedelsföretag.

Ett börsnoterat läkemedelsbolag håller möte för att gå igenom testresultat för en lovande cancermedicin. Testresultaten påverkar aktiekursen kraftigt och informationen är åtråvärd för insiderhandel. Deltagarna får inte lämna sina telefoner utom synhåll med risk för att den kan manipuleras med skadlig mjukvara. Innan testresultaten diskuteras placerar samtliga deltagare telefoner och smartklockor i Shield som står placerad inne i mötesrummet.

Läs mer om Shield här.

Welcome Henrik Nilsson!
Open post

Shield för informationssäkra bygglovsmöten hos kommunen

Shield för informationssäkra bygglovsmöten hos kommunen

En diskussion av bygglovsansökan med kraftig påverkan på aktiekursen hos ett publikt fastighetsföretag skyddas av Shield

Kanske är telefoner en av de mest underskattade säkerhetsriskerna. De kan användas för att avlyssna möten genom appar och skadlig mjukvara som har tillgång till mikrofonen. Mobiltelefoner är därför lukrativa måltavlor för insidertraders som kan använda icke-publik information och handla aktier på ett olovligt vis.

Telefoner kan hackas genom nedladdade appar som har tillgång till mikrofonen eller genom att någon får tag på telefonen och installerar skadlig mjukvara. Det innebär att man aldrig skall lämna sin telefon utan uppsikt eftersom den då kan manipuleras med skadlig mjukvara. Det innebär samtidigt att man inte bör ha sin telefon inne i ett mötesrum där sekretessklassificerad information diskuteras. Här finns ett tydligt dilemma, telefonen får inte vara i rummet men den får samtidigt inte lämna ägarens uppsikt.

Informationssäkra möten

För att möjliggöra fria samtal kring sekretessklassificerad information har vi därför skapat Shield. Det är en bruslåda speciellt utvecklad för att täppa till den säkerhetslucka som mobiltelefoner generellt innebär. Nedan följer ett exempel på hur man kan informationssäkra ett möte. Shield täpper igen en säkerhetslucka i ett mötesrum där byggnämnden håller möte för att behandla en ansökan för ett bygglov.

Ett stort fastighetsbolag har ansökt om bygglov för ett mångmiljardprojekt. Byggnämnden ska besluta för beviljande eller avslag. Vid beviljande förväntas fastighetsbolagets aktiekurs stiga kraftigt och informationsläckage kan leda till grova insiderbrott. För att minimera risken för informationsläckage genom hackade mobiltelefoner har kommunen utrustat ett mötesrum med Shield. Alla möten som hålls i rummet kräver att deltagarna förvarar sina mobiltelefoner och smartklockor i Shield under hela mötestiden.

Läs mer om Shield här.

Welcome Henrik Nilsson!
Open post

Shield skyddar en förvärvsprocess

Shield skyddar en förvärvsprocess

Två stora industriföretag diskuterar förvärv i tryggt skydd av Shield

Mobiltelefoner är en förbisedd säkerhetsrisk. Dem kan användas för att avlyssna möten genom appar och skadlig mjukvara som har tillgång till mikrofonen. Mobiltelefoner är därför lukrativa måltavlor för insidertraders, konkurrenter och andra som kan ha nytta av avgörande information. Telefoner kan hackas genom nedladdade appar som har tillgång till mikrofonen eller genom att någon får tag på telefonen och installerar skadlig mjukvara. Det innebär att man aldrig skall lämna sin telefon utan uppsikt eftersom den då kan manipuleras med skadlig mjukvara. Det innebär samtidigt att man inte bör ha sin telefon inne i ett mötesrum där sekretessklassificerad information diskuteras. Här finns ett tydligt dilemma, telefonen får inte vara i rummet men den får samtidigt inte lämna ägarens uppsikt.

Shield skyddar möten ifrån informationsläckor

För att hjälpa företag hålla säkra möten har vi därför skapat Shield, en bruslåda speciellt utvecklad för att täppa till den säkerhetslucka som mobiltelefoner generellt innebär. Nedan följer ett exempel på när Shield skyddar ifrån en eventuell informationsläcka och blir en viktig del av informationssäkerheten i en M&A-process.

Två större företag från tillverkningsindustrin diskuterar förvärv. Processen pågår under 6 månader, möten hålls varannan vecka. Informationsläckage kan leda till insiderhandel vilket skulle riskera hela affären. Den ofta förbisedda säkerhetsrisken med avlyssnade mobiltelefoner stävjas med hjälp av Shield. De båda företagen bestämmer att samtliga deltagare skall förvara både mobiltelefoner och smartklockor i Shield under möten rörande den potentiella affären.

Läs mer om Shield här.

Welcome Henrik Nilsson!
Open post

Integritet och persondata skyddade av Shield

Integritet och persondata skyddade av Shield

En familj med skyddade identiteter träffar socialstyrelsen och kan prata fritt tack vare Shield

Mobiltelefoner är en stor risk för personer i utsatta positioner. En hackad telefon kan röja någons identitet och avslöja var en skyddad person befinner sig. Genom placera skadlig mjukvara i en telefon kan en potentiell förövare avlyssna konversationer för att få information som kan användas mot hens offer. Det innebär att man aldrig skall lämna sin telefon utan uppsikt eftersom den då kan manipuleras med skadlig mjukvara. Det innebär samtidigt att man inte bör ha sin telefon inne i ett mötesrum där sekretessklassificerad information diskuteras. Här finns ett tydligt dilemma, telefonen får inte vara i rummet men den får samtidigt inte lämna ägarens uppsikt.

Integritet med skyddad identitet

För att hjälpa utsatta individer att kunna dela information i förtroende har vi skapat Shield, en bruslåda speciellt utvecklad för att täppa till den säkerhetslucka som mobiltelefoner generellt innebär. Nedan följer ett exempel på när Shield blir en viktig del av en förtrolig konversation mellan det sociala skyddsnätet och en familj som lever med skyddade identiteter.

En mamma och hennes barn lever under skyddade identiteter. En gång i månaden har de möte med det statliga sociala skyddsnätet. Dem har levt under hot under lång tid och är mycket rädda att bli hittade av en närstående. För att respektera familjens integritet och höja säkerheten vill man minimera risken som avlyssnade mobiltelefoner innebär. Under varje möte låter man därför samtliga deltagare förvara telefoner i Shield.

Läs mer om Shield här.

Welcome Henrik Nilsson!
Open post

Shield skyddar klienter hos en juristbyrå

Shield skyddar klienter hos en juristbyrå

Vinn förtroende med extraordinär mötesrumssäkerhet genom Shield

Hackade mobiltelefoner kan användas för att avlyssna möten, även till synes avstängda telefoner innebär en risk. Mobiltelefoner är därför lukrativa måltavlor för insidertraders och konkurrenter. Telefoner kan hackas genom nedladdade appar som har tillgång till mikrofonen eller genom att någon får tag på telefonen och installerar skadlig mjukvara. Det innebär att man aldrig skall lämna sin telefon utan uppsikt eftersom den då kan manipuleras med skadlig mjukvara. Det innebär samtidigt att man inte bör ha sin telefon inne i ett mötesrum där sekretessklassificerad information diskuteras. Här finns ett tydligt dilemma, telefonen får inte vara i rummet men den får samtidigt inte lämna ägarens uppsikt.

Skyddar klienter med smart IT-säkerhet

För att hjälpa företag att komma runt det här problemet har vi skapat Shield, en bruslåda speciellt utvecklad för att täppa till den säkerhetslucka som mobiltelefoner generellt innebär. Nedan följer ett exempel på när Shield blir detaljen som hjälper en juristfirma att vinna en viktig klients förtroende.

Ett stort industriföretag skall välja en ny juristpartner för hantering av allt från patent till företagsförvärv och fusioner. På väg in i mötesrummet förklarar juristbyrån att telefoner är en förbisedd säkerhetsrisk. Man berättar att standardförfarandet på byrån är att låta samtliga mötesdeltagare förvara sina telefoner och smartklockor i Shield under mötestid. Beslutsfattarna på industriföretaget får direkt ett ökat förtroende för byrån och beslutar sig för att sluta ett långsiktigt partnerskap med byrån.

Läs mer om Shield här.

Welcome Henrik Nilsson!
Open post
eSam - Digital samarbetsplattform för offentlig sektor

Svenska myndigheter visar digital anpassningsförmåga och god medvetenhet om cybersäkerhet.

Svenska myndigheter visar digital anpassningsförmåga och god medvetenhet om cybersäkerhet.

Welcome Henrik Nilsson!

Svenska myndigheter befinner sig i en mycket komplex situation gällande digitalt arbete, digital samverkan och cybersäkerhet. Kravet är att man opererar i nålsögat mellan; lagar som skyddar medborgarnas integritet, lagar som skyddar rikets säkerhet och ett system som låter anställda arbeta effektivt. Samma nålsöga som är utgångspunkt för vår produkt link22 Standard.

Vi är sedan många år en väletablerad leverantör av IT-säkerhetslösningar för våra svenska myndigheter som lever under säkerhetsskyddsförordningen. I det arbetet har vi lärt oss att en väl fungerande lösning måste balansera krav på bland annat funktionalitet, användbarhet, IT-säkerhet och uppfyllnad av regelverk för att kunna användas effektivt och ändamålsenligt i myndighetens dagliga verksamhet. En väsentlig del i detta är att välja beprövade komponenter med gott renommé. 

När pandemin slog till blev nålsögat för myndigheterna ännu mindre eftersom kravet på distansarbete dök upp över en natt. Myndigheter visade då på god digital anpassningsförmåga och började använda de verktyg som fanns att tillgå, däribland Skype/Teams.

Vi vet att man aldrig kommer i mål med cybersäkerhet, för att hålla säkerheten uppe behöver man ständigt utvärdera sig själv och sina egna lösningar. Myndigheterna föregår här med ett mycket gott exempel. Samtidigt som Skype implementerats för att möta den förändrade situation som pandemin innebar valde man att kritiskt granska mjukvaran.

I rapporten: “Digital samarbetsplattform för offentlig sektor” från eSam i november 2021 skriver man:

“Under våren 2021 utredde Skatteverket och Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) gemensamt förutsättningarna för att ersätta programvaran Skype för företag (härefter Skype) med molntjänsten Teams som huvudsaklig video- och samarbetsplattform.1 Utredningen gjordes med anledning av beskedet att stöd och underhåll för Skype skulle upphöra inom cirka fem år och en dom från EU-domstolen där domstolen förenklat beskrivet, bedömde att utformningen av de amerikanska underrättelse- och övervakningsprogrammen inte uppfyllde EU:s krav på hur personuppgifter får hanteras. Domstolen slog också fast att personuppgifter inte fick överföras till USA såvida det inte gick att säkerställa att de personuppgifter som överfördes dit inte var tillgängliga för de amerikanska myndigheterna.”

Slutsatsen var att Skype/Teams inte är en lösning för framtiden. I samma rapport läser vi:

Skatteverket och Kronofogden kunde i sin utredning konstatera att en användning av Teams som huvudsaklig video- och samarbetsplattform skulle vara oförenlig med de regler som gäller för myndigheternas verksamhet. Den främsta motiveringen var att om Teams skulle användas på samma sätt som Skype används idag, skulle det exponera stora informationsmängder för Microsoft på ett sätt som inte var förenligt med dataskydds- och sekretessregelverken. Skatteverket och Kronofogden beaktade även risker för inlåsningseffekter, kostnader, kontinuitet, lämplighet och fortlöpande förändringar av lösningen3 i sin rapport. Flera andra myndigheter, bl.a. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Trafikverket anslöt sig senare till Skatteverket och Kronofogdens bedömning.”

Myndigheterna samverkade för att undersöka saken både närmare och bredare i en omfattande rapport. Slutsatsen var att lösningar som historiskt använts inte längre uppfyller de krav som ställs. Omvärlden förändras och myndigheter förändras med den, så måste också de IT-system som myndigheterna använder för att säkerställa medborgarnas integritet och rikets säkerhet.

Även från ett Cybersäkerhetsperspektiv upplever vi att den svenska offentliga sektorn är vaken. 

I rapporten Cybersäkerhet i Sverige – Hot, metoder, brister och beroenden, utgiven 2020 av Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, beskrivs bl.a. följande:

”Utkontraktering av it-infrastruktur innebär även att det skapas ett beroende av tjänsteleverantören. När it-tjänster utkontrakteras sker det inte sällan till globala tjänsteleverantörer, vilket innebär att det beroende som uppstår är internationellt. Detta uttrycks ibland som en risk för förlust av digital suveränitet, ett begrepp som använts i EU-sammanhang och innebär att en stat förlorar delar av sin kontroll över sitt oberoende, självständighet och handlingsfrihet på det digitala området.”

Vi håller helt med, för varje myndighet som lägger sin digitala miljö i händerna på en leverantör från en annan juridisk hemvist förlorar Sverige digital suveränitet.

Sverige är ett av världens mest uppkopplade länder och vi har så bra förutsättningar för datalagring att de amerikanska jättarna förlägger datacenter i Sverige. Förutsättningarna för att vara en digital suveränitet bedömer vi som mycket goda. Vi tolkar det som att eSam gör samma bedömning när vi läser bilagan till rapporten: “Digital samarbetsplattform för offentlig sektor”. Där undersöks lösningar med funktionalitet för bland annat:

 • Videokonferens
 • Dokumentlagring
 • Fasta chattrum
 • Kanban (virtuell tavla för att bl.a. visualisera arbetsuppgifter)
 • Whiteboard

Utöver funktionaliteten var det också av vikt att:

 • Datalagring kan ske på ett sätt som möter myndighetskraven
 • Myndigheter inte blir inlåsta i ett system
 • Att det finns goda samverkansmöjligheter med myndigheter och tredjepart som använder andra system

Vi noterar till vår glädje att utredningen lyfter fram Nextcloud som en av två kandidater som bäst uppfyller kraven på en helhetslösning. Vi gör samma bedömning och har därför valt att integrera Nextcloud i vår samarbetsplattform link22 Standard.

Vi tror starkt på ett samhälle där myndigheter och privata bolag samverkar för medborgarnas integritet och samhällets säkerhet. Vi tror att det är smart att inte lägga alla ägg i en korg, att använda system som kan kombineras med andra system. Vi tror att det är klokt att behålla medborgarnas data på hemmaplan och vi tror att om det är något land som kan göra det så är det Sverige.

Vill du se hur vi möter den här utmaningen? Boka en demo här.

Relaterade produkter: link22 Standard

Open post
Webinar cybersäkerhet

Ny Release av Secure Transfer 22Q2

link22 Secure Transfer 22Q2 släpps idag, 220708.
Secure Transfer är ett samlingsnamn för alla produkter inom link22 CDS solution.
Besök kundportalen för att ladda ner ny version och dokument: https://portal.link22.se

Vad innehåller den nya releasen?

 • En ny integrationsguide för att stödja installationen av hela Secure Transfer-lösningen

Secure Transfer 22Q2 huvudförbättringar:

 • CDS Transfer Applications v3.11 med öka stabilitet och förbättrad konfiguration. Det är nu möjligt att skicka filer till multipla destinationer via Secure Send Agent.
 • Diode Proxy v3.6 med förbättrad diskhantering och stabilitet. Det är nu enklare att uppdatera från tidigare versioner.
 • Diode Syslog v1.4 har ökad förmåga att hantera mer loggflöden samtidigt, en förbättrad installation och utökad funktion i auditloggning.
 • DTM v3.1 förbättrad stabilitet.

Oförändrad men integrationstestad:

Kontakta oss för frågor link22@support.se .

Posts navigation

1 2
Scroll to top