Open post

Vi lanserar Data Guard version 3.12 – En uppdatering för säkrare överföring

Vi lanserar Data Guard version 3.12 - En uppdatering för säkrare överföring

link22 lanserar nu en uppdaterad version av vår centrala produkt inom Secure Transfer, Data Guard. Med förbättrad funktionalitet och ökad flexibilitet i version 3.12, erbjuder vi nu ännu starkare skydd för kritiska data.

Data Guard - Skydd mot cyberhot

Data Guard är en central komponent i link22:s erbjudande inom Secure Transfer. Produkten inspekterar filer och godkänner eller nekar dem innan de kommer in eller lämnar ett system. Data Guard möjliggör säker, kontrollerad och spårbar import av programuppdateringar till säkra domäner. Filter och antivirusprogram kontrollerar filer för potentiellt skadligt innehåll.

Förbättrad funktionalitet och ökad flexibilitet

Data Guard kan också användas för att verifiera och godkänna vilka dokument som får exporteras från känsliga nätverk. Produkten är mycket flexibel och konfigurerbar - den levereras med en mängd filter utformade för att upptäcka oönskade filer, och gör det också möjligt för dig att enkelt lägga till dina egna filter.

Data Guard 3.12 - En ny era av cybersäkerhet

link22 lanserar nu version 3.12 av produkten Data Guard. "Vi har för närvarande ganska många kunder som använder vår Data Guard, både inom den privata och offentliga sektorn", säger Marcus Ekbäck, affärsområdeschef för Cross Domain Solutions på link22. "Innehållet i vår nya version baseras på förfrågningar från våra kunder, men också våra egna förbättringar som vi ser gör en bra produkt ännu bättre."

Skydda ditt företag med Data Guard 3.12

Med Data Guard 3.12 kan du känna dig tryggare i vetskapen om att ditt företags kritiska data är skyddade mot cyberhot. Oavsett om du behöver säkerställa importen av programuppdateringar eller kontrollera vilka dokument som får exporteras från ditt nätverk, är Data Guard 3.12 en pålitlig lösning.

För att lära dig mer om hur Data Guard 3.12 kan förbättra din organisations cybersäkerhet, besök vår produktsida för Data Guard.

Läs mer

Relaterat

Marcus Ekbäck

Kontakta oss!

Marcus Ekbäck
info@link22.se
+46 13-13 24 00

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev


  Open post

  link22 lanserar Diode TCP Connector: säker strömning av TCP-data över datadiod

  link22 lanserar Diode TCP Connector: säker strömning av TCP-data över datadiod

  link22 introducerar en ny produkt, Diode TCP Connector, som möjliggör säker strömning av TCP-data över en fysisk datadiod. Denna innovation ger en säker lösning för att kanalisera extern dataström in i en offline IT-miljö eller exportera sensordata och loggar från en energianläggning.

  Säker strömning av TCP-data över datadiod

  link22 är stolta över att presentera vår senaste produkt, Diode TCP Connector. Denna mjukvara möjliggör säker strömning av TCP-data över en fysisk datadiod, utan att kompromissa med säkerheten. Produkten består av två applikationer, en som kör uppströms om dioden och en som körs på nedströmssidan.

  Användningsfall för Diode TCP Connector

  Diode TCP Connector kan användas för att säkert fånga upp en extern dataström och kanalisera den in i en offline IT-miljö. Den kan också användas för att exportera sensordata och loggar från en energianläggning via en diod, med full trygghet om att ingen skadlig mjukvara kan färdas i andra riktningen.

  Stöd för både UDP- och TCP-strömning

  Diode TCP Connector stöder både UDP- och TCP-strömning av data över en diod. Applikationen stöder flera samtidiga strömmar, vilket gör den till en flexibel lösning för en mängd olika användningsfall.

  link22 – en pionjär inom mjukvara för datadioder

  link22 har länge varit en pionjär inom mjukvara för datadioder. Vår mjukvara fungerar med alla datadioder oavsett tillverkare. Vi har länge stöttat filflytt över diod, och det är glädjande att vi nu även kan hantera strömmande TCP-data på ett säkert och effektivt sätt, säger Marcus Ekbäck, Business Area Manager för området Cross Domain Solutions hos link22.

  För att lära dig mer om hur Diode TCP Connector kan förbättra din organisations cybersäkerhet, besök vår produktsida för Data Diode Zero.

  Läs mer

  Relaterat

  Marcus Ekbäck

  Kontakta oss!

  Marcus Ekbäck
  info@link22.se
  +46 13-13 24 00

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev


   Open post
   Marcus Ekbäck

   link22 rekryterar erfaret IT-namn – Marcus Ekbäck

   link22 rekryterar erfaret IT-namn – Marcus Ekbäck

   link22 välkomnar teknikentusiasten Marcus Ekbäck som ny Business Area Manager för Cross Domain Solutions. Med en mångsidig bakgrund som sträcker sig över flera olika sektorer kommer Marcus passion för teknik och starka ledarskap att bidra till företagets fortsatta växt och strävan efter ett säkrare samhälle.

   Marcus Ekbäck

   Teknikentusiast med bred erfarenhet

   link22 är glada att presentera Marcus Ekbäck som ny Business Area Manager för området Cross Domain Solutions. Marcus, en driven teknikentusiast, kommer att förstärka teamet med en bred och mångsidig erfarenhet som sträcker sig över flera olika sektorer.

   Marcus är född och uppvuxen i Hälsingland och har en bakgrund inom industriell ekonomi med inriktning mot datavetenskap. Hans intresse för teknik väcktes tidigt i livet då hans föräldrar gav honom en Commodore-dator.

   Marcus ser sin tid inom idrott, specifikt tennis, som en viktig del av hans personliga och professionella utveckling. Han menar att tävlingsbakgrunden har lärt honom vikten av träning, tålamod och att lön för mödan kommer till den som arbetar hårt. Dessa lärdomar från tennisbanan har han tagit med sig in i arbetslivet.

   Bredband, IP-TV & djupa kundrelationer

   Marcus kommer senast från en ledande position på A-society. Hans karriärresa började hos Ericsson i Linköping, där han arbetade med nya bredbandstekniker precis när internet började att nå ut till allmänheten. Från Ericsson gick resan vidare till Motorola, där han tog på sig rollen som produktledare för en av deras IP-TV-produkter.

   Under sin karriär har Marcus byggt långa och djupa kundrelationer i samband med komplexa leveranser av högteknologiska produkter. Hans erfarenhet av-, framgång inom- och fokus på kundnytta kommer väl till pass hos link22 där relationen med kund är mycket viktig. Att leverera komponenter och teknik för att säkra samhällskritisk infrastruktur och medborgarens integritet ställer högre krav på samarbete.

   Att jobba hårt tillsammans

   På frågan om vad som är kul på jobbet svarar Marcus: "När man jobbar hårt tillsammans mot ett mål, när man stöttar varandra och när man når det målet tillsammans! "Det är också kul när man tävlar mot konkurrenter.”

   Marcus kommer in i link22 med en stark passion för teknik, engagemang för samarbete och en stark drivkraft för att skapa värde för alla involverade parter. Dessa kvaliteter, tillsammans med hans erfarenhet från företag som Motorola, Ericsson och A-society, gör honom till en perfekt match för rollen som Business Area Manager.

   Vi välkomnar Marcus till teamet och är övertygade om att han blir en stark tillgång i företagets fortsatta resa mot ett säkrare samhälle.

   Vi växer och söker ständigt fler medarbetare. Om du, precis som Marcus, söker ett meningsfullt och utmanande jobb tar vi gärna emot din ansökan.

   Läs mer

   Relaterat

   Var artikeln värdefull?

   Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!


    Vill du veta mer?

    Marcus Ekbäck
    sales@link22.se
    013-13 24 00

    Marcus Ekbäck
    Open post
    säkerhetsprodukt link22

    Tre säkerhetsutmaningar myndigheter kan möta med datadioder

    Tre säkerhetsutmaningar myndigheter kan möta med datadioder

    Hög nivå av IT-säkerhet

    Eftersom myndigheter blir allt mer sårbara för olika typer av cyberattacker är det viktigt att prioritera it-säkerhet och implementera systematiska åtgärder för att skydda mot dessa hot. En viktig aspekt av it-säkerhet är att välja rätt lösningar, som data dioder, designade för att motstå attacker och erbjuda en hög nivå av säkerhet för känslig information. Genom att använda data dioder kan myndigheter effektivt hantera en mängd olika it-säkerhetsproblem och säkerställa skyddet av datasekretess.

    Datadioden

    En datadiod är en it-säkerhetslösning som använder enkelriktad kommunikation för att utbyta information. Denna hårdvaruprodukt ger hög tillförlitlighet när det handlar om att säkerställa nätverkets integritet genom att förhindra intrång samtidigt som den skyddar känslig information genom att bevara nätverkskonfidentialitet. Data dioder är en viktig del av en heltäckande it-säkerhetsstrategi.    säkerhetsprodukt link22

    Datadiod eller brandvägg?

    När det gäller att skydda känslig eller klassificerad information från läckage eller manipulation är en vanlig lösning att helt koppla bort den från andra nätverk. Men det kan finnas tillfällen då data behöver överföras till eller från ett skyddat nätverk. I dessa fall räcker inte en brandvägg med avseende på cybersäkerhet. Medan en brandvägg kan hjälpa till att skydda nätverket genom att endast tillåta viss trafik, kan det också vara nödvändigt att använda mer tillförlitlig komponent i form av en datadiod. Dioden hjälper möjliggör säkert informationsutbyte mellan domäner med olika säkerhets- eller skyddskrav. Datadioder är en typ av CDS (Cross Domain Solution) som underlättar kommunikation, delning eller förflyttning av information mellan domäner samtidigt som den tillämpar validering, transformation eller filtrering av utbytet.

    Säker filöverföring

    Datadioder är ett bra val för säker filöverföring. När man överför viktig information från en domän med en höga säkerhetsklassen A till en domän med den något lägre säkerhetsklassen B finns det risk för säkerhetsintrång och läckage. Men genom att använda en datadiod för att skicka data från domän A till Domän B kan informationen överföras säkert samtidigt som integriteten för det både domän A och domän B bibehållas. Data dioden garanterar att ingen kan använda samma anslutning för att komma åt det känsliga nätverket och eventuellt manipulera det.

    Welcome Henrik Nilsson!

    Användning av data dioder för spårbarhet och loggning i säkerhetssensitiva operationer

    Att samla loggar centralt i säkerhetskänsliga system kan öka risken för attacker. För att minimera dessa risker behövs en lösning som skyddar både logginformationen och alla anslutna system.

    Många IT-system genererar loggar som underlättar felsökning och spårbarhet. För att utnyttja dessa loggar optimalt är det viktigt att samla loggar från så många system som möjligt i ett centralt system för lagring och analys.

    Om du har säkerhetskänsliga system uppdelade i säkerhetsdomäner och vill införa centraliserad loggsamling måste du beakta den inneboende målkonflikten. Loggning förbättras av att ha ett gemensamt system för alla säkerhetsdomäner, men ett gemensamt system ökar risken för flera typer av attacker samt informationsläckage mellan de system som övervakas.

    Datadioder kan ge stark skydd för centraliserad loggning. Varje domän som levererar logginformation skyddas med en datadiod. Dataflödet är enkelriktat mot loggsystemet. Detta möjliggör användningen av ett gemensamt loggsystem, oavsett hur många säkerhetsdomäner som skickar data till det. 

    Läs mer om loggning och CDS här.

    Säkra uppdateringar

    Sedan starten med Windows- och/eller Linux-baserade system inom ICS/SCADA har behovet att uppdatera dessa system ökat. Detta är på grund av att komplex mjukvara ofta innehåller buggar som måste åtgärdas för att bibehålla systemets stabilitet och säkerhet.

    Men om man inte gör det på rätt sätt kan själva uppdateringsprocessen utgöra en säkerhetsrisk. Integriteten och tillgängligheten för systemen måste upprätthållas och de flesta systemuppdateringar värderas inte tillräckligt i den miljö de används i eller i kombination med de applikationer som körs.

    En säker metod för att utföra uppdateringar är att använda en datadiod för att säkerställa enkelriktad kommunikation. Datadioden är ansluten på så sätt att information endast kan importeras till systemet, men eftersom ingen trafik kan överföras åt motsatt håll förhindras informationläckage.

    Vi kan datadioder utan och innan. Vill du veta mer, se en demo eller prata med oss om cybersäkerhet är du välkommen att boka en demo eller ett möte.

    Welcome Henrik Nilsson!
    Open post
    sections consulting services

    NIS2 Direktivet

    Vad är NIS och NIS2-direktivet?

    Artikeln är en introduktion till NIS-direktivet och NIS2-direktivet, som syftar till att stärka EU:s skydd av samhällskritisk infrastruktur. Vi går kort igenom vad direktivet betyder i praktiken och vem som påverkas. Vi hjälper verksamheter att hantera säkerhetsutmaningar med skräddarsydda lösningar. Boka en demo för att diskutera hur NIS påverkar er och vilka åtgärder ni kan behöva vidta.

     

    Secure cloud system with link22

    Om NIS-direktivet

    (The Directive on security of network and information systems) NIS-direktivet syftar till att stärka EU-medlemsstaternas skyddsnivå gällande samhällskritisk infrastruktur.

    link22 och NIS

    Varje organisation och företag måste förhålla sig till NIS på sitt sätt, det finns ingen one-size-fits-all-lösning. Det kan dessutom vara svårt att avgöra om man som organisation, myndighet eller företag överhuvudtaget påverkas av NIS. Vi på link22 har hjälpt myndigheter och organisationer med säkerhetsutmaningar i 16 år och kan vara behjälpliga på flera plan. Om ni är osäkra på hur ni påverkas av NIS föreslår vi att ni bokar en demo med oss där vi går igenom er situation och resonerar runt vilka åtgärder ni kan behöva ta för att möta ställda krav och säkra det skyddsvärda hos er.

    Vad innebär direktiv i sammanhanget?

    Att detta är ett direktiv och inte en lag innebär att det inkorporeras på olika vis i varje medlemsstat för att på ett naturligt sätt harmonisera med nationell lagstiftning. I Sverige blev NIS-direktivet verklighet den 1 augusti 2018 genom lagen om informationssäkerhet.

    Varför finns NIS-direktivet?

    NIS-direktivet togs fram för att skydda europeiska medborgare genom att höja säkerheten för samhällskritisk infrastruktur i medlemsstaterna. Detta specifikt genom att höja informationssäkerheten för samhällsviktiga tjänster.

    Digitalisering bakom NIS

    Hacker-attacker från kriminella ligor och nationsstater har ökat markant de senaste åren, i takt med digitalisering av samhället. Attackerna blir allt mer sofistikerade och motiven är inte bara anarkistiska eller ekonomiska utan också politiska. Cyberkriget är ett faktum. För att hålla upprätthålla samhällets viktigaste funktioner och fortsätta tjäna medborgarna finns det därför skäl att förebygga och förbereda för attacker.

    NIS-direktivet riktas mot specifika sektorer

    NIS-direktivet pekar ut sektorerna energi, hälso- och sjukvård, transport, finans, dricksvattenförsörjning och digital infrastruktur som samhällskritiska. Det är dessa sektorer som först bör ha ett förstärkt skydd.

    NIS-direktivet i praktiken

    Direktivet innebär att de generella kraven på informationssäkerhet höjs. Det betyder att berörda verksamheter måste beakta person, process och teknologi i sitt arbete för höjd informationssäkerhet. Verksamheterna behöver riskklassificera sin information och sina system. De behöver förbereda sig på eventualiteter som konsekvenserna av en attack kan leda till och förbereda åtgärdsplaner för att höja sin motståndskraft. Kontinuerlig kunskapsinsamling genom incidentrapportering skall genomföras för ständigt ökad beredskap. Huvudsakligen förväntas man fokusera på verksamhetens nätverks- och informationssystem.

    The NIS2 Directive

    Att följa och ta hjälp av NIS-direktivet

    NIS-direktivet är en god utgångspunkt för att genomföra värdefullt cybersäkerhetarbete. För att avgöra vilka åtgärder som är lämpliga behöver organisationen i fråga först kartläggas på en övergripande nivå. Vissa processer är särskilt viktiga för kärnfunktioner, några personer har arbetsuppgifter som gör dem sårbara för utpressning och delar av den tekniska infrastrukturen är mer sårbar än annan. Till detta bör en extern kartläggning göras för att specificera vilka cyberattacker som förekommer idag och vilka som förväntas komma i framtiden. Normalt är information som mest utsatt när den skickas mellan säkerhetsdomäner eller via nätverk. Att förstärka skyddet vid dataöverföring med datadioder, kontrasignering och kryptering är viktiga för robust informationssäkerhet. Att separera information för att höja säkerheten är en god ide, för att kunna göra det måste organisationen avgöra vilken information som är viktigare än annan. För att bibehålla effektivitet är det viktigt att avgöra vilken information som har vilken risknivå.

    NIS-direktivet och Sverige

    I Sverige anammas NIS-direktivet genom lagen om informationssäkerhet. I den finns föreskrifter som tydliggör hur en verksamhet kan anpassas för att möta NIS-direktivet:

    Systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete

    Det informationssäkerhetsarbete som bedrivs gällande informationshantering i nätverk och informationssystem som används för samhällsviktiga tjänster ska ske med stöd av standarderna SS-EN ISO/IEC 27001:2017 och SS-EN ISO/IEC 27002:2017, men ska även anpassas efter organisationen. När man identifierat de risker som finns ska man tydliggöra organisationens ansvar för arbetet med informationssäkerhet, se till att alla resurser finns för att kunna utföra arbetet, samt se till att arbetet anpassas och utvärderas.

    Närmare krav på informationssäkerhetsarbetet

    Målet med organisationens arbete med informationssäkerhet ska framgå i en policy. Man måste även ha ett dokumenterat arbetssätt för att exempelvis klassificera information, analysera risker och ta rimliga säkerhetsåtgärder. Det är även viktigt att utbilda medarbetarna och se till att de förstår hur arbetet ska skötas och vad deras roll är.

    Särskilt om nätverk och informationssystem 

    Självklart är det av stor vikt att de nätverk och informationssystem som används för samhällsviktiga tjänster uppfyller kraven för informationssäkerhet. Man ska även ha en gedigen incidenthantering för informationen i dessa system och en plan för hur incidenterna ska hanteras och hur verksamheten ska gå vidare efter en incident.

    NIS-2 för att stärka NIS-direktivet

    NIS-direktivet innefattar löpande granskning av direktivet i syfte att förstärka och anpassa i takt med omvärldsförändringar. Detta har lett till iteration två av direktivet som kallas NIS 2.

    Identifierade svagheter

    • Europeiska bolag har inte tillräcklig förmåga att försvara sig mot cyberattacker
    • Europeiska bolag har inte tillräcklig förmåga att upprätthålla sina verksamheter under cyberattacker
    • Europeiska bolag har inte tillräcklig förmåga att snabbt återgå till normal funktion efter en cyberattack
    • Vissa sektorer och stater är mycket starkare än andra, det finns tydliga svaga länkar i det europeiska digitala landskapet.
    • Förståelsen för hotbilden bland medlemsstater är låg
    • Det saknas gemensam krishantering rörande cyberattacker inom eu

    Förstärkningar genom NIS 2

    För att stärka NIS-direktivet har följande flera åtgärder specificerats, vi listar några av de viktigaste nedan:

    • Nya sektorer adderas
    • Höjda minimikrav på säkerhet och rapportering
    • Striktare tillsynsåtgärder för nationella myndigheter
    • Striktare efterlevnadskrav för nationella myndigheter
    • Administrativa viten har möjliggjorts
    • Ökat samarbete och ökad informationsdelning mellan medlemsstaternas myndigheter

    Fler påverkas av NIS 2

    NIS 2 inkluderar fler sektorer och fler företag och organisationer inom varje sektor. Det ursprungliga NIS-direktivet pekar ut sektorerna energi, hälso- och sjukvård, transport, finansmarknad, dricksvattenförsörjning och digital infrastruktur som samhällskritiska. I NIS 2 har man lagt till offentlig förvaltning, tillverkning av farmaceutiska produkter inklusive vaccin och kritiska medicintekniska produkter samt rymden.

    Därtill påverkas även företag som rör avfallshantering, kemikalier, post- och budtjänster, livsmedel, motorfordon, tillverkning av andra medicinska apparater, datorer och elektronik, maskinutrustning, och digitala leverantörer.

    I huvudsak påverka medelstora och stora företag inom dessa sektorer men även mindre företag kan påverkas beroende på företagets profil.

    Link22 och NIS

    Varje organisation och företag måste förhålla sig till NIS på sitt sätt, det finns ingen one-size-fits-all-lösning. Det kan dessutom vara svårt att avgöra om man som organisation, myndighet eller företag överhuvudtaget påverkas av NIS. Vi på link22 har hjälpt myndigheter och organisationer med säkerhetsutmaningar i 16 år och kan vara behjälpliga på flera plan. Om ni är osäkra på om ni påverkas av NIS föreslår vi att ni bokar en demo med oss där vi går igenom er situation och resonerar runt vilka åtgärder ni kan behöva ta för att möta ställda krav och säkra det skyddsvärda hos er.

    Läs mer

    Relaterat

    Var artikeln värdefull?

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!


     Vill du veta mer?

     Helena Gällerdal Högfeldt
     sales@link22.se
     013-13 24 00

     Helena Gällerdal Högfeldt
     Open post
     Webinar cybersäkerhet

     Ny Release av Secure Transfer 22Q2

     link22 Secure Transfer 22Q2 släpps idag, 220708.
     Secure Transfer är ett samlingsnamn för alla produkter inom link22 CDS solution.
     Besök kundportalen för att ladda ner ny version och dokument: https://portal.link22.se

     Vad innehåller den nya releasen?

     • En ny integrationsguide för att stödja installationen av hela Secure Transfer-lösningen

     Secure Transfer 22Q2 huvudförbättringar:

     • CDS Transfer Applications v3.11 med öka stabilitet och förbättrad konfiguration. Det är nu möjligt att skicka filer till multipla destinationer via Secure Send Agent.
     • Diode Proxy v3.6 med förbättrad diskhantering och stabilitet. Det är nu enklare att uppdatera från tidigare versioner.
     • Diode Syslog v1.4 har ökad förmåga att hantera mer loggflöden samtidigt, en förbättrad installation och utökad funktion i auditloggning.
     • DTM v3.1 förbättrad stabilitet.

     Oförändrad men integrationstestad:

     Kontakta oss för frågor link22@support.se .

     Open post
     Secure Transfer 3.9

     Produktlansering – Secure Transfer 3.9

     Produktlansering - Secure Transfer 3.9

     Secure Transfer 3.9

     Vi annonsera stolt lansering av Secure Transfer 3.9. Att överföra information är nu snabbare, pålitligare och mer lättanvänt än någonsin. Våra ingenjörer har gjort produkten smartare och kraftfullare i syfte att fortsatt flytta fram gränsen för av cybersecurity kan vara.

     Det är smart att göra mer med mindre. Den nya Flow Priority Agent låter Secure Transfer prioritera smart mellan överföringsflöden. Vi vet att det alltid kommer finns mer data än bandbredd, frågan om prioritering är därför oundviklig och av vikt.

     I/O bound-filter för ytterligare optimering. Secure Transfer 3.9 maximera CPU-kapaciteten genom att använda intelligenta I/O bound-filter.

     Med människan i centrum. Världen vi bygger är inte för maskiner, den är för människor. Det är därför vi har tillämpat interface-förbättringar i alla användarapplikationer.

     Huvudsakliga nya funktioner:

     • Flow Priority Agent
     • I/O bound-filter-optimering
     • Förbättrad användarinterface i alla applikationer
     • Nya parametrar för konfigurering av Active Directory-mappnings-certifikat
     • Förbättrade logg-meddelanden
     • Förhöjd stabilitet och pålitlighet

     Läs mer om Secure Transfer 3.9 och applicering här.

     Boka en demo för Secure Transfer 3.9 här.

     Open post
     Data Diode Proxy 3.3

     Produktlansering – Data Diode Proxy 3.3

     Produktlansering - Data Diode Proxy 3.3

     Data Diode Proxy 3.3

     Det är med stolthet vi annonserar lanseringen av Diode Proxy 3.3. Vår pålitliga och högst konfigurerbara diodproxy har förbättrats för att fortsätta ligga i cybersecurityns framkant. För oss är didoproxy en vital del av ett användbart och säkert IT-system.

     Snabbt och stabilt. Diode Proxy 3.3 är snabbare och mer pålitlig med en standardhastighet på 900 Mbit/sekund.

     Mer kontroll. Den nya 3.3-versionen låter användaren generera certifikatförfrågningar från Control Center. Överföringsflöden är nu konfigurerbara och mappar kan sparas ned till önskad nivå.

     Användbar överallt. Diode Proxy har alltid haft stöd för en stor bredd nätverksprotokoll och kan köras på både en fysisk och virtuell host i kombination med alla data dioder. För att ta detta ännu längre har vi nu lagt in stöd för Open Virtual Appliance i installationsmediet.

     Huvudsakliga nya funktioner i korthet:

     • Förfrågningar för certifikatsignering kan genereras från Control Center
     • Överföringsflöden kan konfigureras så att de inte tar bort mappar ner till en specifik nivå.
     • Installationsmediet har nu stöd för OVA (Open Virtual Appliance)
     • Utökad hastighet och stabilitet. Proxyn genomför nu överföringar i 900 Mbit/sekund som standardhastighet
     • Övergripande förbättringar gällande stabilitet och tillförlitlighet

     Läs mer om Diode Proxy 3.3 och hur den kan användas här.

     Boka en demo för Diode Proxy här.

     Scroll to top