link22 och Advenica inleder samarbete gällande link22 Diode

link22 Diode är en mjukvarulösning för envägskommunikation över hårdvarubaserade datadioder. link22 Diode kopplar ihop två nätverk och låter data passera endast åt ett håll -in eller ut. link22 Diode har en mängd olika tillämpningsområden och kan till exempel användas för att importera systemuppdateringar utan risk för informationsläckage eller för att exportera driftsdata utan risk för intrång.

Samarbetet mellan link22 och Advenica gäller utveckling, försäljning och kundsupport kring den gemensamt utvecklade lösningen där Advenicas hårdvarudiod SecuriCDS DD1000i levereras tillsammans med vår mjukvarulösning link22 Diode.

Samarbetet har lett fram till en flexibel, robust och högkvalitativ lösning med ett konkurrenskraftigt pris. Båda bolagen har lång erfarenhet av att utveckla säkerhetslösningar för krävande tillämpningar och vet vad det innebär att leverera till kunder med högt ställda säkerhetskrav.

“Advenicas kapacitet att tillhandahålla en svensktillverkad unik lösning ger oss möjlighet att leverera vår mjukvara med den tilltro och robusthet våra kunder förväntar sig. Tillsammans löser vi våra kunders problem på ett effektivt sätt. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete för att vidareutveckla vår gemensamma lösning” säger Conny Ljungqvist, VD, link22.

För ytterligare information: || link22 Diode|| Advenica SecuriCDS Data Diode ||

Dela sidan


X