link22 erhåller certifiering för Krypto-API

Krypto-API är nu certifierat enligt Common Criteria till assuransnivå EAL4+, certifieringen är utförd av FMV/CSEC. Krypto-API är ett mjukvarubibliotek för kryptografiska funktioner som uppfyller standarden PKCS#11. Med Krypto-API får man ett enhetligt gränssnitt för exempelvis smarta...

link22 och Advenica inleder samarbete gällande link22 Diode

link22 Diode är en mjukvarulösning för envägskommunikation över hårdvarubaserade datadioder. link22 Diode kopplar ihop två nätverk och låter data passera endast åt ett håll -in eller ut. link22 Diode har en mängd olika tillämpningsområden och...

Besök oss under LINK-dagarna 2015

Den 26 november kan du träffa oss på Linköpings universitets arbetsmarknadsdagar (LINK). Arbetsmarknadsdagarna är för alla studenter inom data och IT. Detta innefattar programmen som går under beteckningarna Y, D, IT, U, C och IP,...

link22 kommer besöka Mötesplats Samhällssäkerhet

Mötesplats Samhällssäkerhet är en 2-dagars konferens som går av stapeln den 24 och 25 november på Kistamässan i Stockholm. Konferensen syftar till att öka kunskapsutbytet och främja samverkan för aktörer som arbetar med samhällets säkerhet...

X